Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.1.2013

Murtojen määrä väheni tammi-joulukuussa 2012

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 tammi-joulukuussa kaikkiaan 425 000 rikosta, mikä oli 32 000 tapausta (seitsemän prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rikosten määrä oli viiden edellisen vuoden tammi-joulukuussa keskimäärin 441 000. Omaisuusrikoksia ilmeni 237 000, mikä oli 22 000 tapausta eli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 40  000, mikä on viisi prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Lisäksi kirjattiin 435 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Murrot tammi-joulukuussa 2000–2012

Murrot tammi-joulukuussa 2000–2012

Murtojen (luvatta tunkeutuen tehdyt varkaudet, törkeät varkaudet ja näpistykset) määrä on vähentynyt 2000-luvulla huomattavasti. Vuoden 2012 tammi-joulukuussa murtoja oli 35 000, mikä on 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Murtoja on 2000-luvulla ollut tammi-joulukuussa keskimäärin 54 000. Erityisesti ovat vähentyneet moottoriajoneuvoihin kohdistuneet murrot. Niitä tuli ilmi vuoden 2012 tammi-joulukuun aikana 10 700, mikä on viidenneksen vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Moottoriajoneuvoihin kohdistuneita murtoja on 2000-luvulla ollut keskimäärin vuosittain 24 000.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2012 tammi-joulukuussa 38 000 edellisvuoden vastaavan ajan luvun oltua 40 000. Vuoden 2011 alussa voimaan tullut lainmuutos lisäsi vuonna 2011 kirjattujen pahoinpitelyjen määrää. Ajanjaksolla 2000-2011 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin vuosittain keskimäärin 31 000. Törkeät pahoinpitelyt vähenivät yhdeksän prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuonna 2012 niitä tuli ilmi 1 900 kun vuosien 2000-2011 tammi-joulukuun keskiarvo oli 2 150.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 8 800, mikä on 26 prosenttia vähemmän kuin tammi-joulukuussa edellisvuonna. Näiden rikosten määrä oli vuonna 2012 vajaa puolet 2000-luvun aikaisempien vuosien vastaavan ajanjakson keskiarvosta.

Pysyttyään muutaman vuoden lähes ennallaan rattijuopumusten määrä kääntyi laskuun vuonna 2012. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 19 000. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 9 ja muut rattijuopumukset 13 prosenttia. 2000-luvulla rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-joulukuussa keskimäärin 24 000.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 648, mikä oli prosentin edellistä vuotta enemmän. 2000-luvulla ryöstöjä tuli tietoon vuosittain keskimäärin 1 865.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2012 tammi-joulukuussa 1 020, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 989. Raiskauksia on 2000-luvulla ollut vuosittain keskimäärin 708. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 590, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli 2000-luvulla vuosittain ilmi keskimäärin 968. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Huumausainerikoksia kirjattiin 20 000, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Niitä tuli ilmi 1 020.

Vahingontekoja tuli ilmi nyt 44 000, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vahingontekojen määrä vuonna 2012 oli 12 prosenttia 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvoa pienempi.

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on kasvanut 2000-luvulla huomattavasti. Vuoden 2012 tammi-joulukuussa petoksia oli 21 000, mikä on 17 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Vuoteen 2000 verrattuna petoksia oli nyt 71 prosenttia enemmän. Niitä on 2000-luvulla ollut vuosittain keskimäärin 14 100. Törkeiden petosten määrä vuonna 2012 oli 1 033, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Törkeitä petoksia on 2000-luvulla tullut tietoon vuosittain keskimäärin 852.

Henkirikoksia (tappo, murha, surma) tuli vuonna 2012 tietoon 91 tapausta. Määrä on viidenneksen pienempi kuin tammi-joulukuussa edellisenä vuonna. Henkirikoksia on 2000-luvulla tullut tietoon vuosittain keskimäärin 123.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - joulukuussa sekä loka–, marras– ja joulukuussa 2012 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-joulukuu 2012 Muutos Lokakuu 2012 Muutos Marraskuu 2012 Muutos Joulukuu 2012 Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 424 835 -32 312 36 458 -4 594 33 770 -3 681 26 078 -5 548
   - murto 35 130 -4 556 3 065 -732 2 872 -246 2 070 -871
   - moottoriajo-
     neuvon luvaton
     käyttö ja anastus,
     moottorikulku-
     neuvon
     käyttövarkaus
8 813 -3 158 754 -370 618 -233 416 -226
  - ryöstö 1 648 14 122 -15 169 22 110 -36
  - vahingonteko 44 373 -10 651 3 992 -1 533 3 779 -1 267 2 442 -1 556
  - tappo, murha ja surma 91 -23 9 -3 9 2 8 -5
  - pahoinpitely 37 857 -1 998 3 044 -293 3 072 62 2 937 -144
  - raiskaus 1 020 31 82 -2 56 -27 73 -8
  - rattijuopumus 19 166 -2 334 1 504 -381 1 426 -347 1 321 -217
  - huumausaine-
    rikos
20 041 -202 1 645 -164 1 692 -38 1 258 -44
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - joulukuussa sekä loka–, marras– ja joulukuussa 2012 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-joulukuu 2012 Muutos Lokakuu 2012 Muutos Marraskuu 2012 Muutos Joulukuu 2012 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 435 191 -69 296 39 851 -2 664 36 099 -5 906 20 858 -17 169
   -nopeusrajoitusten rikkominen 1) 288 522 -45 265 26 485 -2 522 25 290 -4 230 11 563 -15 540
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/04/polrik_2012_04_2013-01-17_tie_001_fi.html