Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.1.2013

Antalet inbrott minskade under januari–december 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–december 2012 kännedom om totalt 425 000 brott, vilket var 32 000 fall (sju procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet brott var under januari–december de senaste fem åren i genomsnitt 441 000. Antalet egendomsbrott var 237 000, vilket var 22 000 fall, dvs. nio procent, färre än år 2011. Polisen fick kännedom om 40 000 brott mot liv och hälsa, vilket är fem procent färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 435 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Inbrott under januari-december 2000-2012

Inbrott under januari-december 2000-2012

Antalet inbrott (stölder genom olovligt intrång, grova stölder och snatterier) har minskat avsevärt under 2000-talet. Under januari–december 2012 uppgick antalet inbrott till 35 000, dvs. 11 procent färre än året innan. Under 2000-talet har antalet inbrott under januari–december uppgått till i genomsnitt 54 000. Särskilt har inbrotten i motorfordon minskat. Under januari–december 2012 uppgick de till 10 700, vilket är en femtedel färre än under motsvarande period året innan. Under 2000-talet har antalet inbrott i motorfordon varit 24 000 i genomsnitt.

Antalet bokförda misshandelsbrott uppgick till 38 000 under januari–december 2012, medan motsvarande siffra för året innan var 40 000. Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2011 ökade antalet misshandelsbrott som bokförts år 2011. Under perioden 2000–2011 anmäldes årligen i genomsnitt 31 000 misshandelsbrott. Antalet fall av grov misshandel minskade med nio procent jämfört med motsvarande period året innan. År 2012 uppgick de till 1 900, medan genomsnittet för januari–december åren 2000–2011 var 2 150.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 8 800, vilket är 26 procent färre än under januari–december året innan. Antalet sådana brott uppgick år 2012 till något under hälften av genomsnittet för motsvarande period under tidigare år på 2000-talet.

Efter att ha legat på ungefär samma nivå under några år vände antalet rattfyllerier nedåt år 2012. Totalt uppgick rattfyllerierna till 19 000. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 9 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 13 procent. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 24 000 rattfyllerier under januari–december.

Antalet anmälda rån var 1 648, vilket var en procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 1 865 rån under januari–december.

Under januari–december 2012 anmäldes 1 020 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 989. Under 2000-talet har antalet våldtäkter per år varit i genomsnitt 708. Polisen fick kännedom om 1 590 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. nio procent fler än år 2011. Under 2000-talet uppgick antalet sexuella utnyttjanden av barn årligen till i genomsnitt 968. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 20 000, dvs. en procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott var på samma nivå som året innan, 1 020 sådana fall avslöjades.

Nu avslöjades 44 000 skadegörelser, vilket är en femtedel färre än året innan. Antalet skadegörelser var 12 procent färre än genomsnittet för januari–december under tidigare år på 2000-talet.

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet. Under januari–december 2012 uppgick antalet bedrägerier till 21 000, dvs. 17 procent fler än under motsvarande period året innan. Jämfört med år 2000 var antalet bedrägerier nu 71 procent fler. Under 2000-talet har antalet varit i genomsnitt 14 100 per år. Antalet grova bedrägerier uppgick till 1 033 under januari–december 2012, vilket är 10 procent färre än under motsvarande period året innan. Polisen har under 2000-talet fått kännedom om i genomsnitt 852 grova bedrägerier per år.

Antalet brott mot liv (dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter) uppgick till 91 år 2012. Detta är en femtedel färre än under januari–december året innan. Polisen har under 2000-talet fått kännedom om i genomsnitt 123 brott mot liv per år.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte mycket på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar förändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i januari –december samt i oktober, november och december 2012 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-december 2012 Förändring Oktober 2012 Förändring November 2012 Förändring December 2012 Förändring
ALLA BROTT 1) 424 835 -32 312 36 458 -4 594 33 770 -3 681 26 078 -5 548
  - inbrott 35 130 -4 556 3 065 -732 2 872 -246 2 070 -871
  -olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 8 813 -3 158 754 -370 618 -233 416 -226
  -rån 1 648 14 122 -15 169 22 110 -36
  -skadegörelse 44 373 -10 651 3 992 -1 533 3 779 -1 267 2 442 -1 556
  -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 91 -23 9 -3 9 2 8 -5
  -misshandel 37 857 -1 998 3 044 -293 3 072 62 2 937 -144
  -våldtäkt 1 020 31 82 -2 56 -27 73 -8
  -rattfylleri 19 166 -2 334 1 504 -381 1 426 -347 1 321 -217
  -narkotikabrott 20 041 -202 1 645 -164 1 692 -38 1 258 -44
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari –december samt i oktober, november och december 2012 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

  Januari-december 20121 Förändring Oktober 2012 Förändring November 20121 Förändring December 2012 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 435 191 -69 296 39 851 -2 664 36 099 -5 906 20 858 -17 169
  - fartbegräns-
   ningsöver-
   skridning 1)
288 522 -45 265 26 485 -2 522 25 290 -4 230 11 563 -15 540
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/04/polrik_2012_04_2013-01-17_tie_001_sv.html