Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.1.2015

Rikosten määrä väheni 1,6 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2014 kaikkiaan 417 500 rikosta, mikä on 7 000 tapausta (1,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 241 200, mikä on 0,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 35 100, mikä on 2 800 tapausta (7,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2013. Lisäksi kirjattiin 410 200 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta, mikä on 34 300 tapausta (7,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2013.

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014
Loppuvuoden 2012 ylinopeuksia kirjattu virheellisesti vuoden 2013 alkupuolelle

Vuoden 2014 aikana petoksia tuli ilmi 23 400, mikä on 3,0 prosenttia edellisvuotta enemmän. Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Edellisen kymmenen vuoden aikana petoksia on ollut vuosittain keskimäärin 16 100. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2014 aikana 1 500, mikä on 38,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuonna 2014 ilmi 7 800, mikä on 150 tapausta (2,0 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 122. Maksuvälinepetoksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut vuosittain keskimäärin 4 500.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 700, mikä on 11,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013, mutta vähemmän kuin 2000–luvun alkuvuosina. Törkeitä ryöstöjä ilmoitettiin 210.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli vuonna 2014 tietoon 143 100, mikä on 1 600 tapausta (1,2 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2013. Törkeiden varkauksien määrä kasvoi 21,1 prosenttia. Niitä tuli ilmi 3 700. Asuntomurtoja tuli ilmi 6 400, mikä on 610 tapausta (10,6 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2013. Asuntomurtoja on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut vuosittain keskimäärin 6 500.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 7 800, mikä on 2,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt alle kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2014 aikana ilmi 42 500, mikä on 2,0 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 260.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2014 aikana 32 800, mikä on 2 600 tapausta (7,3 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2013. Edellisen kymmenen vuoden aikana pahoinpitelyrikoksia on ollut keskimäärin 33 800. Verrattuna vuoteen 2013 törkeät pahoinpitelyt vähenivät 8,7 prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 1 650. 

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2014 aikana 1 010, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 980. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana vuodessa ollut keskimäärin 800. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 400, mikä on 14,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Ilmitulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2014 aikana tietoon kaikkiaan 17 700, mikä on 2,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 7,8 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 3,5 prosenttia. Edellisen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tietoon keskimäärin 23 600.

Huumausainerikoksia kirjattiin 21 700, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 7,7 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 100.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä loka-, marras- ja joulukuussa sekä tammi-joulukuussa 2014 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammi-joulukuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos
Kaikki rikokset 1) 417 479 -6 955 37 563 865 32 188 -1 666 28 387 -845
Murto 33 954 1 425 3 296 219 2 643 -95 2 377 50
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 7 778 -190 702 -36 555 -19 463 44
Ryöstö 1 700 169 166 13 140 9 127 -12
Vahingonteko 42 512 -859 3 830 166 2 741 -671 2 829 -145
Tappo, murha ja surma 102 2 16 8 6 -2 4 -7
Pahoinpitely 32 763 -2 592 2 676 -144 2 577 -368 2 604 -279
Raiskaus 1 009 32 81 4 92 11 76 5
Rattijuopumus 17 662 -391 1 500 37 1 563 65 1 269 -99
Huumausainerikokset 21 689 -915 2 360 431 1 844 -149 1 471 -30
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä loka-, marras- ja joulukuussa sekä tammi-joulukuussa 2014 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammi-joulukuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 410 310 -34 227 37 040 1 486 38 386 3 815 39 793 8 504
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 293 730 -22 116 26 821 2 527 29 742 5 143 31 566 8 322
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2014, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2014/04/polrik_2014_04_2015-01-19_tie_001_fi.html