Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.1.2015

Antalet brott minskade med 1,6 procent år 2014

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen år 2014 kännedom om totalt 417 500 brott, vilket är 7 000 fall (1,6 procent) färre än föregående år. Antalet egendomsbrott var 241 200, vilket är 0,3 procent fler än år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 35 100, vilket är 2 800 fall (7,4 procent) färre än år 2013. Dessutom registrerades 410 200 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket är 34  300 fall (7,7 procent) färre än år 2013.


Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 4:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (91,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/04/polrik_2014_04_2015-01-19_tie_001_sv.html