Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.11.2011

Ikä vaikuttaa ansioihin eniten vaativammissa tehtävissä

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan vuonna 2010 iän vaikutus palkkaan oli suurin vaativammissa tehtävissä työskentelevillä. Erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla kuukausipalkka oli korkeampi vanhemmissa ikäryhmissä. Matalamman vaativuuden tehtävissä toimivilla ei vastaavanlaista ilmiötä ollut havaittavissa. Näissä ammateissa keskiansio nousi työuran alussa, mutta noin 45 ikävuoden jälkeen palkka ei enää noussut ja joissain tapauksissa iän tuoma palkkakehitys saattoi olla jopa negatiivinen.

Palkansaajien kuukausiansio ikäryhmän mukaan vuonna 2010

Palkansaajien kuukausiansio ikäryhmän mukaan vuonna 2010

Työmarkkinasektorilla oli merkittävä vaikutus edellä kuvattuun ilmiöön. Julkisella sektorilla kehitys oli melko suoraviivaista ja ansiot nousivat korkeammissa ikäryhmissä. Yksityisellä sektorilla sen sijaan vaativammissakin ammateissa on huomattavissa, että ansiot eivät kasva enää vanhimmissa ikäryhmissä. Julkisen sektorin ansioiden positiivista korrelaatiota iän suhteen voidaan selittää kehityksellä, joka asiantuntija- ja johtajauralla monesti on; iän ja kokemuksen karttuessa siirrytään vaativampiin ja korkeammin palkattuihin tehtäviin. Yksityisellä sektorilla korkea asema ja palkkataso saavutetaan mahdollisesti jo varhaisemmassa vaiheessa ja tällöin ansioiden kehitys ei enää vanhemmissa ikäryhmissä ole merkittävää. Toisaalta kaikista parhaiten palkatuista ammateista saatetaan siirtyä johtotehtäviin tai mahdollisesti jopa osa-aikaeläkkeelle.

Asiantuntijoiden kuukausiansio työmarkkinasektorin ja iän mukaan vuonna 2010

Asiantuntijoiden kuukausiansio työmarkkinasektorin ja iän mukaan vuonna 2010

Kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 3 043 euroa. Valtion palkansaajilla keskimääräinen ansio oli 3 412 euroa, yksityisen sektorin palkansaajilla 3 113 euroa ja kuntasektorin palkansaajilla 2 793 euroa. Edellä mainittuihin ansioeroihin vaikuttavat muun muassa palkansaajiin ja työtehtäviin liittyvät rakenteelliset erot eri työnantajasektoreilla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita.

Kuukausiansiot ammattiluokittain (AML 2010) vuonna 2010

Ammattiluokitus Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Yhteensä Yksityinen sektori Kuntasektori Valtio
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 5 433 5 630 4 445 5 989
2 Erityisasiantuntijat 3 863 4 049 3 586 3 928
3 Asiantuntijat 3 083 3 233 2 712 3 070
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 2 488 2 562 2 187 2 464
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 2 300 2 293 2 263 2 972
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 2 175 2 027 2 200 2 475
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 2 746 2 760 2 469 2 641
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 786 2 796 2 363 2 513
9 Muut työntekijät 2 126 2 200 1 975 2 101
0 Sotilaat 3 920 - - 3 920
Tuntematon 3 249 2 871 2 971 3 850

Tässä tilastossa on otettu käyttöön ammattiluokitus 2010. Lisätietoja luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010–sivuilla: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001–2010/index.html


Lähde: Palkkarakenne 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (254,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2010/pra_2010_2011-11-11_tie_001_fi.html?ad=notify