Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.10.2013

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kokonaisansio kuukaudessa oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 3 206 euroa ja mediaaniansio 2 853 euroa. Valtiolla kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen ansio oli 3 647 euroa, kuntasektorilla 2 932 euroa ja yksityisellä sektorilla 3 279 euroa. Keskiansiot olivat vuonna 2012 valtiolla 44 prosenttia, kuntasektorilla ja yksityisellä sektorilla 35 prosenttia suurempia kuin vuonna 2003.

Kokonaisansion keskiarvon muutos työnantajasektoreittain 2003-2012

Kokonaisansion keskiarvon muutos työnantajasektoreittain 2003-2012

Ammattiryhmäkohtaisen vertailun perusteella keskiansiot ovat kasvaneet valtiolla muita työnantajasektoreita enemmän lähes kaikissa ammattiryhmissä. Erityisesti ansiot ovat valtiolla kasvaneet johtajilla, erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla. Myös kuntasektorilla keskiansioiden muutos on ollut useissa ammattiryhmissä yksityistä sektoria huomattavampaa.

Ansioiden muutos ammattiluokan mukaan työnantajasektoreittain 2003-2012

Ammattiluokitus 2010 Kokonaisansion keskiarvon muutos, prosenttia
Yksityinen sektori Kunta Valtio
Ammatit yhteensä 35 35 44
1 Johtajat 44 1) 42 52
2 Erityisasiantuntijat 29 35 46
3 Asiantuntijat 32 37 50
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 30 35 45
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 34 31 40
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 32 43 48
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 32 30 36
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 33 22 21
9 Muut työntekijät 24 25 33
1) Yritysten ylimmän johdon tiedot puuttuvat

Yliopistot siirtyivät palkkatilastoissa valtiolta yksityiselle sektorille vuonna 2010 yliopistouudistuksen myötä. Tämä nostaa hieman valtion keskiansion kasvuprosenttia, mutta ei vaikuta sektorien välisen ansiokehityksen trendiin. Liitetaulukko 1 sisältää keskiansioiden muutokset ammattiluokan ja työnantajasektorin mukaan siten, että yliopistot ovat osa valtionsektoria myös vuosina 2010-2012.

Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita.


Lähde: Palkkarakenne 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2012/pra_2012_2013-10-11_tie_001_fi.html