Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.1.2022

Tuontituotteiden osuus 27 prosenttia välituotekäytöstä vuonna 2019

Tuontituotteiden osuus oli 27 prosenttia välituotekäytöstä vuonna 2019 Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan. Seuraavaksi suurimmat käyttöluokittaiset tuontiosuudet olivat kiinteän pääoman bruttomuodostuksessa (18 prosenttia) sekä kotitalouksien kulutusmenoissa (13 prosenttia). Koko talouden tasolla käyttöluokkien keskimääräinen tuonnin osuus oli 17 prosenttia ja vastaavasti kotimaisen tuotoksen osuus 83 prosenttia kotimaisen tuotoksen ja tuonnin yhteenlasketusta käytöstä.

Käyttö perushinnoin, milj. €, ja tuontituotteiden osuus perushintaisesta käytöstä vuonna 2019

Käyttö perushinnoin, milj. €, ja tuontituotteiden osuus perushintaisesta käytöstä vuonna 2019

Käyttöluokkien erilaiset tuontiosuudet johtuvat käyttöluokkien erilaisista tuoterakenteista ja tuotteiden erilaisista tuontiosuuksista. Selkeimmin eroja selittää käytön jakaantuminen tavara- ja palvelutuotteisiin ja tavaratuotteiden palvelutuotteita suurempiin tuontiosuuksiin. Välituotekäytössä tavaroiden osuus tavaroiden ja palvelujen yhteenlasketusta käytöstä oli 37 prosenttia, ja tavaroista puolet oli tuontia. Vastaavasti kiinteän pääomanbruttomuodostuksessa tavaroiden osuus tavaroiden ja palvelujen yhteenlasketusta käytöstä oli 17 prosenttia, ja tavaroista 75 prosenttia oli tuontia. Käyttöluokkien kotimaisen tuotoksen ja tuonnin arvot sekä tuontiosuudet perustuvat panos-tuotostilaston ”Käyttötaulukko perushintaan” ja ”Tuonnin käyttötaulukko perushintaan” -taulukoiden tietoihin.

Tarjonta- ja käyttötaulukoissa kuvataan tavaroiden ja palvelujen virtoja taloudessa tarjonnasta käyttöön. Tarjonta muodostuu kotimaisesta tuotoksesta ja tuonnista. Käyttö jaetaan välituotekäyttöön, kulutusmenoihin, pääoman bruttomuodostukseen (investoinnit, eli kiinteän pääoman bruttomuodostus, ja varastojen muutos) sekä tavaroiden ja palvelujen vientiin. Tarjonta- ja käyttötiedot arvotetaan perushinnoin ja ostajanhinnoin. Perushinta on hinta ilman tuoteveroja (arvonlisävero, tuontitullit ja muut tuoteverot, kuten valmisteverot).

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2019 koskevat tiedot. Vuoden 2020 taulukot julkaistaan joulukuussa 2022.


Lähde: Panos-tuotos 2019, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pt/2019/pt_2019_2022-01-20_tie_001_fi.html