Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennuskohteiden kuutiomäärät vähenivät toisella neljänneksellä 2012

Myönnetyt rakennusluvat

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä myönnettiin rakennuslupia 12,5 miljoonalle kuutiometrille. Rakennuslupien kuutiomäärä toisella neljänneksellä väheni 16,4 prosenttia vuodentakaisesta. Ensimmäisellä neljänneksellä kuutiomäärä väheni 21,3 prosenttia.

Asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni vuoden 2012 huhti-kesäkuussa 14,7 prosenttia viime vuodesta.

Toisella neljänneksellä myönnettiin rakennuslupa 10 014 asunnolle. Määrä oli 17,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 toisella neljänneksellä.

Sekä teollisuus- ja varastorakennuksille että liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni huhti-kesäkuussa: teollisuus- ja varastorakennukset 27,1 prosenttia ja liike- ja toimistorakennukset 10,5 prosenttia. Julkisille palvelurakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä sen sijaan kasvoi samalla ajanjaksolla 3,2 prosenttia.

Vuoden 2012 tammi-kesäkuussa myönnettiin rakennuslupia tilavuudella mitattuna 18,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana ajankohtana, yhteensä 19,7 miljoonaa kuutiometriä. Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden alkupuoliskolla 12,2 prosenttia. Tammi-kesäkuussa väheni eniten teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiomäärä, 33 prosenttia.

Aloitetut rakennuskohteet

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä käynnistettiin uudisrakennustöitä 10,8 miljoonan kuutiometrin edestä. Viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna kuutiomäärä väheni 26,5 prosenttia. Tammi-maaliskuussa aloitusten kuutiomäärässä oli 1,2 prosentin kasvu.

Asuinrakentamisen aloitusten kuutiomäärä väheni huhti-kesäkuussa 3,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Toisella neljänneksellä 2012 aloitettiin 11 280 asunnon rakennustyöt. Määrä väheni 1,7 prosenttia vuoden 2011 huhti-kesäkuusta. Erillisten pientalojen aloitukset vähenivät, rivi- ja ketjutaloasuntojen sekä asuinkerrostaloasuntojen aloitukset lisääntyivät vuodentakaisesta.

Teollisuus- ja varastorakennusten aloitukset tilavuudella mitattuna vähenivät huhti-kesäkuussa eniten, 60,6 prosenttia. Julkisten palvelurakennusten aloituskuutiomäärä väheni 36,3 prosenttia ja liike- ja toimistorakennusten 34,4 prosenttia.

Vuoden 2012 ensimmäisen puolen vuoden aikana aloitettiin uudisrakennustöitä yhteensä 16,6 miljoonan kuutiometrin edestä. Aloitusten kuutiomäärä väheni samalla ajanjaksolla 18,8 prosenttia vuoden takaisesta. Asuinrakentamisen aloitusten kuutiomäärä väheni tammi-kesäkuussa 8,6 prosenttia. Puolivuotisjaksolla teollisuus- ja varastorakennusten aloitusten kuutiomäärä väheni eniten vuodentakaisesta, 35,4 prosenttia.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä rakennuksia valmistui 8,8 miljoonan kuutiometrin edestä. Kasvua oli 5,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Asuinrakennuksia valmistui 3,2 miljoonaa kuutiometriä, 10,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ensimmäisen neljänneksen muutosprosentti oli samaa luokkaa.

Toisella neljänneksellä eniten kasvua valmistuneiden rakennuksien kuutiometrien määrässä oli liike- ja toimistorakentamisessa, 68,9 prosenttia. Ensimmäisellä neljänneksellä liike- ja toimistorakennuksia valmistui 1,7 miljoonaa kuutiometriä, joka puolestaan oli 22,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Valmistuneiden julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä väheni toisella neljänneksellä 13,8 prosenttia. Ensimmäinen neljännes puolestaan kasvoi 28,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuus- ja varastorakennuksia valmistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä tilavuudella mitattuna 20,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ensimmäisellä neljänneksellä teollisuus- ja varastorakennuksia valmistui lähes kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Toisella neljänneksellä valmistui 7 995 asuntoa, joka on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Erillisiä pientaloja valmistui 2 479 kappaletta. Viime vuonna samaan aikaan pientaloja valmistui 25,1 prosenttia enemmän, 3 309 kappaletta. Rivi- ja ketjutaloasuntojen määrä väheni 4,9 prosenttia ja kerrostaloasuntojen määrä 3,5 prosenttia vuoden 2011 vastaavasta neljänneksestä.

Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla valmistui rakennuksia 18,6 miljoonan kuutiometrin edestä. Määrä on 12,1 prosenttia suurempi kuin vuonna 2011, jolloin rakennuksia valmistui 16,6 miljoonan kuutiometrin edestä.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. kesäkuu 2012, 1. Myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennuskohteiden kuutiomäärät vähenivät toisella neljänneksellä 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2012/06/ras_2012_06_2012-08-28_kat_001_fi.html