Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu lähes 11 prosenttia marras-tammikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli marras-tammikuussa 10,7 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kasvu kaksinkertaistui loka-joulukuusta. Tammikuun 2005 liikevaihto oli 14,8 prosenttia edellisvuoden tammikuuta suurempi. Rakennusyritysten liikevaihto lisääntyi vuoden 2003 kesästä alkaen kasvavalla vauhdilla vähennyttyään sitä ennen koko vuoden 2002. Kesän 2004 jälkeen liikevaihdon kasvuvauhti kuitenkin puolittui. Aivan loppuvuodesta kasvuvauhti on jälleen kiihtynyt.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä. Varsinkin vuoden viimeisinä kuukausina tehdään suuriakin loppulaskutuksia.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa, 2004

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvaa tasaisesti

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Palkkasumman kasvu voimistui syksyllä. Joulu-helmikuun kasvu oli 8,8 prosenttia. Helmikuun 2005 palkkasumma oli 7 prosenttia vuoden 2004 helmikuuta suurempi.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma, trendit

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vahvasti marras-tammikuussa

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marras-tammikuussa 11,3 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia. Tammikuussa kasvua oli 15,6 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu näyttäisi virkistyvän viime vuoden elo-lokakuun hidastumisen jälkeen.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa, 2004

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 9,3 prosenttia joulu-helmikuussa

Talonrakennusyritysten joulu-helmikuussa maksama palkkasumma oli 9,3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta siitä lähtien. Helmikuussa 2005 maksettu palkkasumma oli 6,4 prosenttia edellisen helmikuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 8,8 prosenttia. Kasvu on hidastunut alkuvuoden 2004 parhaimmillaan 15 prosentin kasvusta niin, että lokakuulle kirjattiin lähes 3 prosentin lasku. Vuoden vaihteessa näyttäisi kasvu kuitenkin nopeutuvan, ei tosin aivan niin paljon kuin talonrakennusalalla. Tammikuussa kasvua oli 11,6 prosenttia edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi joulu-helmikuussa 7,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuun 2005 palkkasumma oli 9,4 prosenttia edellisvuoden helmikuuta suurempi. Palkkasumman kasvu on nopeutunut marraskuusta lähtien.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kausitasoitusmenetelmän muutos

Tästä julkistamiskerrasta lukien molemmat kausitasoitetut aikasarjat on tuotettu Eurostatin suosittelemalla TRAMO/SEATS-menetelmällä aiemmin käytössä olleen X11-menetelmän sijasta. Kausitasoitetut sarjat ja trendit sekä niistä lasketut muutosprosentit muuttuvat hieman aiemmin julkaistuista. Sarjojen tulkinta ei muutu.


Päivitetty 13.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. tammikuu 2005, Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu lähes 11 prosenttia marras-tammikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2005/01/rlv_2005_01_2005-04-13_kat_001.html