Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui tammi-maaliskuussa.

Rakennusyritysten liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 5,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kasvu laantui joulu-helmikuusta. Maaliskuun 2005 liikevaihto oli 1,3 prosenttia edellisvuoden maaliskuuta pienempi. Rakennusyritysten liikevaihto lisääntyi vuoden 2003 kesästä alkaen kasvavalla vauhdilla vähennyttyään sitä ennen koko vuoden 2002. Kesän 2004 jälkeen liikevaihdon kasvuvauhti kuitenkin puolittui. Vuoden vaihteessa kasvuvauhti kiihtyi, mutta se johtui ilmeisesti hankkeiden loppulaskutuksista, sillä kasvu näyttää nyt jälleen laantuvan.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi yli 7 prosenttia helmi-huhtikuussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2004 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Helmi-huhtikuussa 2005 palkkasumman kasvu oli 7,4 prosenttia. Huhtikuun palkkasumma oli 8,9 prosenttia vuoden 2004 huhtikuuta suurempi.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia tammi-maaliskuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 6,1 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia. Maaliskuussa kasvua oli vain 0,1 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu näyttää nyt hidastuvan.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 7 prosenttia helmi-huhtikuussa

Talonrakennusyritysten helmi-huhtikuussa maksama palkkasumma oli 7 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta siitä lähtien. Huhtikuussa 2005 maksettu palkkasumma oli 8,9 prosenttia edellisen huhtikuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu tasaantui

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 3,2 prosenttia. Kasvu on hidastunut alkuvuoden 2004 parhaimmillaan 15 prosentin kasvusta niin, että lokakuulle kirjattiin yli 3 prosentin lasku. Samoin kuin talonrakennusalalla liikevaihdon kasvu nopeutui vuoden vaihteessa, mutta näyttää nyt tasaantuvan ja jopa kääntyvän laskuksi. Maaliskuussa liikevaihto supistui 7,1 prosenttia edellisen vuoden maaliskuusta. Suuret maarakennushankkeet alkavat valmistua, mutta uusia ei ole tullut tilalle.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumman kasvu voimistui edelleen

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 9,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuun 2005 palkkasumma oli 8,6 prosenttia edellisvuoden huhtikuuta suurempi. Palkkasumman kasvu on voimistunut useamman 3 kuukauden jakson ajan. Palkkasumma on siis liikkunut päinvastaiseen suuntaan kuin liikevaihto, jonka kasvu on hidastunut.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa


Päivitetty 15.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. maaliskuu 2005, Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui tammi-maaliskuussa. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2005/03/rlv_2005_03_2005-06-15_kat_001.html