Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koko rakentaminen

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui helmi-huhtikuussa.

Rakennusyritysten liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 2,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Huhtikuun 2005 liikevaihto oli 4,0 prosenttia edellisvuoden huhtikuuta suurempi. Rakennusyritysten liikevaihto lisääntyi vuoden 2003 kesästä alkaen kasvavalla vauhdilla vähennyttyään sitä ennen koko vuoden 2002. Kesän 2004 jälkeen liikevaihdon kasvuvauhti kuitenkin puolittui. Vuoden vaihteessa kasvuvauhti kiihtyi, mutta se johtui ilmeisesti loppulaskutuksista, sillä kasvu näyttää nyt jälleen laantuvan.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi yli 7 prosenttia maalis-toukokuussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2004 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Maalis-toukokuussa 2005 palkkasumman kasvu oli 7,2 prosenttia. Toukokuun palkkasumma oli 6,9 prosenttia vuoden 2004 toukokuuta suurempi.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia helmi-huhtikuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 2,8 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia. Huhtikuussa kasvua oli 4,3 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu näyttää jonkin verran hidastuvan.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten palkkasumma kasvoi 7 prosenttia maalis-toukokuussa

Talonrakennusyritysten maalis-toukokuussa maksama palkkasumma oli 7,0 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta. Toukokuussa 2005 maksettu palkkasumma oli 6,6 prosenttia edellisen toukokuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu pysähtyi

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 0,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu on selvästi hidastunut vuoden 2004 luvuista ollen parhaimmillaan 15 prosenttia. Samoin kuin talonrakennusalalla liikevaihdon kasvu nopeutui vuoden vaihteessa, mutta näyttää nyt tasaantuvan. Huhtikuussa liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

 

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 8,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toukokuun 2005 palkkasumma oli 7,8 prosenttia edellisvuoden toukokuuta suurempi. Palkkasumman kasvu on nopeutunut syyskuusta lähtien.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa


Päivitetty 14.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. huhtikuu 2005, Koko rakentaminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2005/04/rlv_2005_04_2005-07-14_kat_001.html