Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia huhti-kesäkuussa.

Rakennusyritysten liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 7,9 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kesäkuun 2005 liikevaihto oli 7,7 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa 2004.

Tammi-kesäkuussa 2005 rakennusyritysten liikevaihto oli 6,8 prosenttia vuoden 2004 vastaavan ajan liikevaihtoa suurempi. Rakennusyritysten liikevaihto lisääntyi vuoden 2003 kesästä alkaen kasvavalla vauhdilla vähennyttyään sitä ennen koko vuoden 2002. Kesän 2004 jälkeen liikevaihdon kasvuvauhti kuitenkin puolittui, parina kuukautena jopa lievästi supistui. Huhti-kesäkuussa kasvuvauhti on jälleen nopeutunut.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 5,9 prosenttia touko-heinäkuussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2004 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys on jatkunut tämän vuoden alkupuoliskolla, sillä palkkasumman kasvu on jonkin verran hidastunut. Touko-heinäkuussa 2005 palkkasumman kasvu oli 5,9 prosenttia. Heinäkuun palkkasumma oli 5,4 prosenttia vuoden 2004 heinäkuuta suurempi.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia huhti-kesäkuussa

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 8,1 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia. Kesäkuun liikevaihto oli 8,2 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Tammi-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuoden 2004 alkupuoliskon liikevaihtoon verraten. Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden vaihteessa kasvu kiihtyi laantuakseen taas keväällä jonkin verran. Touko-kesäkuussa kasvu on taas kiihtynyt.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 5,4 prosenttia touko-heinäkuussa

Talonrakennusyritysten touko-heinäkuussa maksama palkkasumma oli 5,4 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien, nyt tosin hieman hidastuen. Heinäkuun palkkasumma oli 5,2 prosenttia suurempi kuin heinäkuussa 2004.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu piristyi

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 7,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu on selvästi hidastunut vuoden 2004 luvuista, jotka parhaimmillaan osoittivat 15 prosentin kasvuja. Samoin kuin talonrakennusalalla liikevaihdon kasvu nopeutui vuoden vaihteessa, mutta hidastui keväällä ja nyt kiihtyy jälleen. Kesäkuun liikevaihto oli 6,1 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi touko-heinäkuussa 7,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Heinäkuun 2005 palkkasumma oli 6,1 prosenttia edellisvuoden heinäkuuta suurempi. Palkkasumman kasvu on nopeutunut syyskuusta 2004 lähtien, vaikka liikevaihdon kasvu on hidastunut.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Seuraava katsaus ilmestyy 14.10.


Päivitetty 15.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. kesäkuu 2005, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia huhti-kesäkuussa. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2005/06/rlv_2005_06_2005-09-15_kat_001.html