Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia heinä-syyskuussa.

Rakennusyritysten liikevaihto oli heinä-syyskuussa 10,9 prosenttia edellisvuotista suurempi. Syyskuun 2005 liikevaihto oli 12,5 prosenttia suurempi kuin syyskuussa 2004.

Tammi-syyskuussa 2005 rakennusyritysten liikevaihto oli 8,7 prosenttia vuoden 2004 vastaavan ajan liikevaihtoa suurempi. Edellisvuonna tammi-syyskuun kasvu oli 8,0 prosenttia. Kasvuvauhti on kiihtynyt tasaisesti kesästä lähtien.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2004 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys on jatkunut tämän vuoden aikana. Elo-lokakuussa 2005 palkkasumman kasvu oli 8,5 prosenttia. Lokakuun palkkasumma oli hieman lokakuun 2004 palkkasummaa pienempi.

Tammi-lokakuun palkkasumma oli 8,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Edellisvuonna vastaavan ajanjakson kasvu oli 2,2 prosenttia. Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi tämän vuoden alkupuolella.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia heinä-syyskuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli heinä-syyskuussa 10,7 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia. Syyskuun liikevaihto oli 12,5 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia vuoden 2004 tammi-syyskuun liikevaihtoon verraten. Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden vaihteessa kasvu kiihtyi laantuakseen taas keväällä jonkin verran. Toukokuusta lähtien kasvu on kiihtynyt jälleen.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 8,4 prosenttia elo-lokakuussa

Talonrakennusyritysten elo-lokakuussa maksama palkkasumma oli 8,4 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien, välillä hieman hidastuen. Lokakuun 2005 palkkasumma oli lähes 2 prosenttia pienempi kuin lokakuussa 2004.

Tammi-lokakuun palkkasumma oli 8,4 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu edelleen nopeutunut

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 11,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Syyskuussa kasvua oli 12,6 prosenttia.

Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui tämän vuoden keväällä, mutta kesästä lähtien kasvu on tasaisesti kiihtynyt.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 8,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lokakuun 2005 palkkasumma oli 2,3 prosenttia edellisvuoden lokakuuta suurempi.

Palkkasumman kasvu on nopeutunut syyskuusta 2004 lähtien. Tammi-lokakuun palkkasumma oli 7,8 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva


Päivitetty 15.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. syyskuu 2005, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia heinä-syyskuussa. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2005/09/rlv_2005_09_2005-12-15_kat_001.html