Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia syys-marraskuussa.

Rakennusyritysten liikevaihto oli 2005 syys-marraskuussa 11,2 prosenttia edellisvuotista suurempi. Marraskuun liikevaihto oli 8,8 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 2004.

Tammi-marraskuussa 2005 rakennusyritysten liikevaihto oli 9,1 prosenttia vuoden 2004 vastaavan ajan liikevaihtoa suurempi. Edellisvuonna tammi-marraskuun kasvu oli 7,4 prosenttia. Kasvuvauhti on kiihtynyt tasaisesti kesästä lähtien.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvussa

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2004 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys on jatkunut tämän vuoden aikana. Loka-joulukuussa 2005 palkkasumman kasvu oli 5,5 prosenttia. Joulukuun palkkasumman kasvu oli 8,4 prosenttia.

Koko vuoden 2005 palkkasumma oli 6,8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Vuonna 2004 kasvu oli 5,9 prosenttia. Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi tämän vuoden alkupuolella. Loka-joulukuussa työllisiä oli 10 enemmän kuin vuotta aiemmin ja koko vuonna lähes 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia syys-marraskuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli syys-marraskuussa 11,3 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia. Marraskuun liikevaihto oli 7,6 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Tammi-marraskuussa liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuoden 2004 tammi-marraskuun liikevaihtoon verraten. Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden vaihteessa kasvu kiihtyi laantuakseen taas keväällä jonkin verran. Toukokuusta lähtien kasvu jälleen nopeutui, mutta marraskuu osoittaa lievää kasvun hidastumista.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 4,6 prosenttia loka-joulukuussa

Talonrakennusyritysten loka-joulukuussa maksama palkkasumma oli 4,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Muutosta pienentää lokakuun palkkasumman lievä supistuminen. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien, välillä hieman hidastuen. Joulukuun 2005 palkkasumma oli 6,9 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 2004.

Koko vuonna 2005 talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 6,3 prosenttia vuodesta 2004.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvaa edelleen reippaasti

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 11 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Marraskuussa kasvua oli 12,4 prosenttia.

Tammi-marraskuun liikevaihto kasvoi 9,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui tämän vuoden keväällä, mutta kesästä lähtien kasvu on tasaisesti kiihtynyt.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma edelleen kasvussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 8,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Joulukuun 2005 palkkasumma oli 14,4 prosenttia edellisvuoden joulukuuta suurempi.

Palkkasumman kasvu on nopeutunut syyskuusta 2004 lähtien. Koko vuoden 2005 palkkasumma oli 8,6 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2005 syys-marraskuussa 5,3 prosenttia edellisvuodesta. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 5,4 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 5,1 prosenttia. Marraskuussa rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2,8 prosenttia. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 1,9 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 6,6 prosenttia. Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu on tammi-marraskuussa ollut noin 4,6 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 14.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. marraskuu 2005, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia syys-marraskuussa. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2005/11/rlv_2005_11_2006-02-14_kat_001.html