Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia helmi-huhtikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli tämän vuoden helmi-huhtikuussa 11,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu on ollut edelleen voimakasta viime vuoden keväästä lähtien huhtikuuhun asti. Huhtikuussa 2006 liikevaihdon kasvu pysähtyi ja oli jokseenkin samalla tasolla kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu oli maalis-toukokuussa 7,1 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys näyttää jatkuvan tämän vuoden aikana. Maalis-toukokuussa palkkasumman kasvu oli 7,1 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Toukokuun 2006 palkkasumma oli 5,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 toukokuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Työllisten määrän kasvu on nyt alkuvuonna kuitenkin hidastunut niin, että se tammi-huhtikuussa oli enää reilut 2 prosenttia verrattuna vuoden 2005 alkukuukausiin. Myös avointen työpaikkojen kasvu on huomattavasti hidastunut.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia helmi-huhtikuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 10,5 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi runsaat 3 prosenttia. Huhtikuun 2006 liikevaihdon muutos vastaavaan vuoden takaiseen oli hivenen miinuksella (-0,5).

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Loppuvuodesta 2004 kasvu hidastui puoleen alkuvuoden kasvusta, mutta vuoden 2005 alussa kasvu kiihtyi laantuakseen taas alkukeväästä jonkin verran. Toukokuusta 2005 lähtien kasvu on nopeutunut vuodenvaihteen pientä notkahdusta lukuun ottamatta.

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat reilut 13 prosenttia. Aloitettujen rakennusten joukossa oli muutamia erittäin suuria hankkeita.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 7,7 prosenttia maalis-toukokuussa

Talonrakennusyritysten maalis-toukokuussa maksama palkkasumma oli lähes 8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu jatkui aina tämän vuoden maaliskuuhun asti. Toukokuun palkkasumma kasvoi edellisvuodesta lähes 7 prosenttia.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu jatkui edelleen voimakkaana

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi helmi-huhtikuussa 15,5 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuussa 2006 kasvu oli hivenen tasaantunut ollen 5,1 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu on tasaisesti kiihtynyt.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu hidastui

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa lähes 5 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta.

Palkkasumman kasvu nopeutui syyskuusta 2004 lähtien aina tämän vuoden maaliskuulle saakka. Toukokuun 2006 palkkasumman kasvu oli 2,1 prosenttia eli kasvu on selvästi hidastunut.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu on jatkunut myös tänä vuonna tosin jonkin verran hidastuen.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi helmi-huhtikuussa 6 prosenttia edellisvuodesta. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi reilut 5 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 9 prosenttia. Huhtikuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä supistui 4 prosenttia. Talonrakennusyritysten myynnin määrä väheni lähes 5 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten melkein yhden prosentin. Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli tammi-maaliskuussa reilut 5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 14.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. huhtikuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia helmi-huhtikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2006/04/rlv_2006_04_2006-07-17_kat_001.html