Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia maalis-toukokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli tämän vuoden maalis-toukokuussa 8,1 prosenttia edellisvuotista suurempi. Toukokuun 2006 liikevaihto oli 5,5 prosenttia suurempi kuin toukokuussa 2005. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu oli viime vuoden keväästä lähtien voimakasta. Tämän vuoden huhti-toukokuussa kasvu kuitenkin hidastui jonkin verran.

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 7,3 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto 11,3 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu huhti-kesäkuussa 8,4 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys näyttää jatkuvan tämän vuoden aikana. Huhti-kesäkuussa palkkasumman kasvu oli 8,4 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Kesäkuun 2006 palkkasumma oli 18 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 kesäkuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Työllisten määrän kasvu on nyt alkuvuonna kuitenkin hidastunut jonkin verran. Huhti-kesäkuussa kasvua oli lähes 4 prosenttia verrattuna vuoden 2005 vastaavaan aikaan. Avointen rakennusalan työpaikkojen määrä kasvoi reilusti koko alkuvuoden, mutta kesäkuussa niiden määrä kääntyi laskuun.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia maalis-toukokuussa.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli maalis-toukokuussa 7,3 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Toukokuun 2006 liikevaihto oli 4,7 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Se on nopeutunut ja hidastunut vuoron perään. Tämän vuoden alkukuukausina kasvu lähenteli 20 prosenttia, mutta huhtikuussa se käväisi nollilla ja nyt toukokuussa se piristyi 4,7 prosenttiin.

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat reilut 13 prosenttia. Tämän vuoden tammi-toukokuussa sekä rakennuslupien että aloitettujen rakennusten kuutiometrimäärät ovat kääntynyt lievään laskuun.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 9,1 prosenttia huhti-kesäkuussa

Talonrakennusyritysten huhti-kesäkuussa maksama palkkasumma oli 9,1 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta. Kesäkuun palkkasumma oli 20 prosenttia edellisvuoden kesäkuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu 11,3 prosenttia maalis-toukokuussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 11,3 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Toukokuussa 2006 kasvua oli 8,4 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu tasaisesti kiihtyi. Tämän vuoden huhti-toukokuussa kasvu on jonkin verran hidastunut alkuvuodesta.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumma kasvoi 6 prosenttia huhti-
kesäkuussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 6 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta.

Palkkasumman kasvu nopeutui syyskuusta 2004 lähtien aina tämän vuoden maaliskuulle saakka. Huhtikuusta 2006 lähtien palkkasumman kasvu on ollut 6 prosentin luokkaa.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu jatkui tänä vuonna toukokuulle saakka. Kesäkuussa kasvu pysähtyi.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi maalis-toukokuussa 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2,8 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 4,9 prosenttia.

Toukokuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi prosentin. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi vajaan prosentin ja maa- ja vesirakennusyritysten 4,9 prosenttia. Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli tammi-toukokuussa noin 5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi


Päivitetty 14.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. toukokuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia maalis-toukokuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2006/05/rlv_2006_05_2006-08-14_kat_001.html