Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 9 prosenttia heinä-syyskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 9,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuussa kasvu notkahti, mutta toukokuusta lähtien se on vakiintunut vajaan 10 prosentin kuukausitasolle. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Tämän vuoden tammi-syyskuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu on hieman nopeampaa kuin vuoden 2005 tammi-syyskuussa.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
10-12/05 1-3/06 4-6/06 7-9/06
Koko rakentaminen 10,1 16,6 6,7 9,0
Talonrakentaminen 9,2 15,2 6,0 8,8
Maa- ja vesirakentaminen 12,5 22,0 9,0 9,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu elo-lokakuussa 7,4 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys näyttää jatkuvan tänä vuonna. Elo-lokakuussa palkkasumman kasvu oli 7,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lokakuun 2006 palkkasumma oli 8,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 lokakuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Työllisten määrän kasvu on nyt kuitenkin pysähtynyt ja kääntyi vajaan prosentin laskuun elo-lokakuussa verrattuna vuoden 2005 vastaavaan aikaan. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli tarjolla vielä jonkin verran edellisvuotta enemmän.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu heinä-syyskuussa 8,8 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi tämän vuoden heinä-syyskuussa 8,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Syyskuun kasvu oli 8,2 prosenttia.

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Se on nopeutunut ja hidastunut vuoron perään. Tämän vuoden alkukuukausina kasvu kävi lähellä 20 prosenttia, mutta huhtikuussa se putosi nollille. Toukokuusta lähtien se on taas piristynyt. Tammi-syyskuun liikevaihdon kasvu oli 9,6 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat 12 prosenttia. Tämän vuoden tammi-syyskuussa lupakuutiot lisääntyivät 4 prosenttia. Aloitukset sen sijaan painuivat 3 prosenttia miinukselle.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 8 prosenttia elo-lokakuussa

Talonrakennusyritysten elo-lokakuussa maksama palkkasumma oli 8,0 prosenttia edellisvuotista suurempi. Lokakuun palkkasumma oli 8,1 prosenttia edellisvuoden lokakuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan parina edellisenä vuonna yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta.

Talonrakennusalan työvoiman määrä väheni elo-lokakuussa vajaat 2 prosenttia edellisvuodesta. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla koko alkuvuoden reilusti edellisvuotista enemmän, mutta kesäkuusta lähtien työpaikkojen määrä on vaihdellut.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 9,5 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 9,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammi-syyskuun kasvu oli 11,9 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu kiihtyi tasaisesti. Tämän vuoden alkukuukausina kuukausittaiset kasvuprosentit olivat jo yli 20 prosenttia, mutta huhtikuun kasvu putosi vajaaseen 6 prosenttiin. Toukokuussa alkaen vauhti on jälleen jonkin verran nopeutunut. Se on asettunut 8-9 prosentin tasolle kuukausittain. Syyskuun liikevaihto oli 8,4 prosenttia edellisvuoden syyskuuta suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumma kasvoi 5,8 prosenttia
elo-lokakuussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 5,8 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Lokakuussa kasvua oli 8,3 prosenttia ja tammi-lokakuussa 5,6 prosenttia.

Palkkasumman kasvu nopeutui syyskuusta 2004 lähtien aina tämän vuoden maaliskuulle saakka. Huhtikuusta 2006 lähtien palkkasumman kasvu on jonkin verran hidastunut.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu on jatkunut tänä vuonna muutamien kuukausien notkahduksia lukuun ottamatta. Elo-lokakuussa työllisten määrä kasvoi noin 3 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 5,0 prosenttia heinä-syyskuussa. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 5,4 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 3,6 prosenttia.

Syyskuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,7 prosenttia vuoden 2005 syyskuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 5,1 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 3,3 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli tammi-syyskuussa 4,5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 14.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. syyskuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 9 prosenttia heinä-syyskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2006/09/rlv_2006_09_2006-12-14_kat_001.html