Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto supistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 12 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto väheni vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 11,9 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Vuoden 2009 tammikuussa liikevaihto supistui 13,5 prosenttia edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. Helmikuussa rakennusyritysten liikevaihto väheni jopa 16,9 prosenttia, vielä maaliskuussakin supistumista oli 5,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Tässä tilastossa otettiin tammikuuta 2009 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 ja perusvuosi 2005=100. Rakentamisen liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialaluokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
4-6/08 7-9/08 10-12/08 1-3/09
Koko rakentaminen 15,6 15,5 0,7 -11,9
Talonrakentaminen 15,9 19,1 -7,2 -18,8
Maa- ja vesirakentaminen 11,1 13,2 12,6 -0,9
Erikoistunut rakennustoiminta 16,4 12,6 5,1 -7,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma vuoden ensimmäisellä neljänneksellä väheni 0,3 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on ollut vuonna 2008 maltillista, noin 10 prosentin luokkaa. Vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä palkkasumman kasvu taittui ja oli 0,3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 vastaavana ajankohtana. Maaliskuussa 2009 palkkasumma oli vähentynyt vajaan prosentin verran vuoden 2008 maaliskuusta.

 

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni ensimmäisellä neljänneksellä lähes 19 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni vuoden 2009 tammi-maaliskuussa 18,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Tammikuussa 2009 talonrakennusyritysten liikevaihto väheni 21,7 prosenttia, helmikuun liikevaihdossa vähenemistä oli jopa 25 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna. Maaliskuun liikevaihto talonrakentamisen toimialalla supistui tammi-helmikuuta vähemmän, 9,7 prosenttia vuoden 2008 maaliskuuhun verrattuna.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma väheni 5 prosenttia tammi-maaliskuussa 2009

Talonrakennusyritysten tammi-maaliskuussa 2009 maksama palkkasumma oli 5 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa pienempi. Tammikuussa 2009 talonrakentamisen toimialalla palkkasumma väheni 0,2 prosenttia, helmikuussa vähenemistä oli 9,5 ja maaliskuussa 4,4 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

 

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu taittui tammi-maaliskuussa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto väheni vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammikuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia vuoden 2008 tammikuuhun verrattuna. Helmikuussa liikevaihto supistui 6,6 prosenttia ja maaliskuussa vähenemistä oli 1,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

 

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia edellisvuodesta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä

Tammikuussa 2009 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma on kasvanut 12,3 prosenttia vuoden 2008 tammikuusta. Helmikuussa palkkasumma kääntyi hienoiseen laskuun, vähenemistä oli 1,6 prosenttia ja maaliskuussa 0,4 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Vuoden 2009 tammi-maaliskuussa palkkasumma oli kasvanut 3,1 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Erikoistunut rakennustoiminta

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni 7,0 prosenttia tammi-maaliskuussa

Erikoistunut rakennustoiminta on TOL2008 uudistuksen mukaan uusi rakentamisen päätoimiala. Uuteen toimialaluokkaan kuuluvat rakennusten ja rakennelmien purku, rakennuspaikan raivaus ja muut rakentamista edeltävät valmistelutyöt sekä talonrakennuksen että maa- ja vesirakennuksen asennus- ja viimeistelytyöt.

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammikuussa erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni 9,1 prosenttia vuoden 2008 tammikuuhun verrattuna. Helmikuussa liikevaihto supistui 10,8 prosenttia ja maaliskuussa vähenemistä oli 1,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

 

Erikoistuneen rakennustoiminnan maksama palkkasumma kasvoi 2,1 prosenttia edellisvuodesta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä

Tammikuussa 2009 erikoistuneen rakentamisen palkkasumma on kasvanut 13,2 prosenttia vuoden 2008 tammikuusta. Helmikuussa palkkasumma kääntyi laskuun, vähenemistä oli 7,0 prosenttia vuodentakaisesta ja maaliskuussa palkkasumma kasvoi 1,7 prosenttia vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2009 tammi-maaliskuussa palkkasumma oli kasvanut 2,1 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä kääntyi selvään laskuun

Rakennusyritysten myynnin määrä vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä väheni 13,9 prosenttia vastaavaan vuoden 2008 neljännekseen verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä väheni jopa 21,5 prosenttia, maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä supistui 1,7 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 10,2 prosenttia vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Tammikuussa 2009 rakennusyritysten myynnin määrä väheni 16 prosenttia vuoden 2008 tammikuuhun verrattuna. Helmikuussa vähenemistä oli 18,6 prosenttia ja maaliskuussa 7,2 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Talonrakennusyritysten myynnin määrä supistui tammikuussa 24,7 prosenttia, helmikuussa 27,5 ja maaliskuussa vähenemistä oli 12,4 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin ajankohtiin verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä tammikuussa 2009 kasvoi 4,5 prosenttia, helmikuussa myynnin määrä väheni 7 prosenttia ja maaliskuussa supistumista oli 1,5 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä tammikuussa 2009 supistui 12,6 prosenttia, helmikuussa vähenemistä oli 13,8 prosenttia ja maaliskuussa oli 4,4 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 15.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. maaliskuu 2009, Rakennusyritysten liikevaihto supistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 12 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2009/03/rlv_2009_03_2009-06-15_kat_001.html