Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten toisen neljänneksen liikevaihto supistui runsaat 19 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto väheni vuoden 2009 toisella neljänneksellä 19,2 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Eniten supistui talonrakentamisen toimiala, jonka liikevaihto supistui 24,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni 16,5 prosenttia ja maa- ja vesirakentaminen 11 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Tässä tilastossa otettiin tammikuuta 2009 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 ja perusvuosi 2005=100. Rakentamisen liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialaluokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
7-9/08 10-12/08 1-3/09 4-6/09
Koko rakentaminen 15,5 0,6 -12,7 -19,2
Talonrakentaminen 19,1 -7,1 -19,4 -24,1
Maa- ja vesirakentaminen 13,2 12,6 -1,4 -11,0
Erikoistunut rakennustoiminta 12,6 4,9 -8,4 -16,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma vuoden toisella neljänneksellä väheni 6 prosenttia

Rakennusyritysten maksama toisen vuosineljänneksen palkkasumma oli 6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 vastaavana ajankohtana. Eniten väheni talonrakentamisen toimialalla maksettu palkkasumma, joka oli supistunut runsaat 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kesäkuussa palkkasumma rakentamisen toimialalla väheni 7,1 prosenttia vuoden 2008 kesäkuusta.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni toisella neljänneksellä runsaat 24 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni vuoden 2009 toisella neljänneksellä 24,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Huhtikuussa 2009 talonrakennusyritysten liikevaihto väheni 24,8 prosenttia, toukokuun liikevaihdossa vähenemistä oli jopa 27,4 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna. Kesäkuun liikevaihto talonrakentamisen toimialalla supistui edellisiä kuukausia hieman vähemmän, liikevaihto oli 20,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten toisella neljänneksellä maksama palkkasumma supistui lähes 11 prosenttia

Talonrakennusyritysten vuoden 2009 toisen neljänneksen palkkasumma oli 10,9 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa pienempi. Huhtikuussa 2009 talonrakentamisen toimialalla palkkasumma väheni 2,5 prosenttia, toukokuussa vähenemistä oli jopa 15,7 ja kesäkuussakin supistumista oli 13,2 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

 

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto väheni 11 prosenttia toisella neljänneksellä

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon kasvu taittui vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin vähenemistä oli prosentin verran. Toisella neljänneksellä vähennys oli huomattavampi. Liikevaihto supistui tuolloin 11 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kuukausitasolla liikevaihto supistui eniten toukokuussa, jolloin vähenemistä oli 15,7 prosenttia. Huhtikuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto väheni 12,3 prosenttia ja kesäkuun liikevaihto pieneni 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

 

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma väheni 4,1 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä

Huhtikuussa 2009 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kasvoi 1,3 prosenttia vuoden 2008 huhtikuusta. Toukokuussa palkkasumma kääntyi laskuun, vähenemistä oli 8,2 prosenttia ja kesäkuussa 4,2 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Vuoden 2009 huhti-kesäkuun palkkasumma supistui 4,1 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Erikoistunut rakennustoiminta

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni 16,5 prosenttia vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Erikoistunut rakennustoiminta on toimialaluokituksen uudistuksessa (TOL 2008) muodostunut uusi rakentamisen päätoimiala. Uuteen toimialaluokkaan kuuluvat rakennusten ja rakennelmien purku, rakennuspaikan raivaus ja muut rakentamista edeltävät valmistelutyöt sekä talonrakennuksen että maa- ja vesirakennuksen asennus- ja viimeistelytyöt.

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni vuoden 2009 toisella neljänneksellä 16,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuussa erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto väheni 18,4 prosenttia, toukokuussa liikevaihto supistui 19,1 prosenttia ja kesäkuussa vähenemistä oli 12,3 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna.

Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

 

Erikoistuneen rakennustoiminnan maksama palkkasumma väheni 2,8 prosenttia edellisvuodesta vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Huhtikuussa 2009 erikoistuneen rakentamisen palkkasumma kasvoi 5,5 prosenttia vuoden 2008 huhtikuusta. Toukokuussa palkkasumma kääntyi laskuun, vähenemistä oli 9,9 prosenttia ja kesäkuussa 3,2 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Vuoden 2009 huhti-kesäkuussa palkkasumma supistui 2,8 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Erikoistuneen rakennustoiminnan maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä kääntynyt selvään laskuun

Rakennusyritysten myynnin määrä vuoden 2009 toisella neljänneksellä väheni 19,3 prosenttia vastaavaan vuoden 2008 neljännekseen verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä väheni 24,9 prosenttia, maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä 8,9 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 17,3 prosenttia vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna.

Huhtikuussa 2009 rakennusyritysten myynnin määrä väheni 21,8 prosenttia vuoden 2008 huhtikuuhun verrattuna. Toukokuussa vähenemistä oli 22,5 prosenttia ja kesäkuussa 14,1 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Talonrakennusyritysten myynnin määrä supistui huhtikuussa 26,5 prosenttia, toukokuussa 28,3 ja kesäkuussa vähenemistä oli 20,1 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin ajankohtiin verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä huhtikuussa 2009 supistui 11,5 prosenttia, toukokuussa myynnin määrä väheni 13,2 prosenttia ja kesäkuussa supistumista oli 3,4 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä huhtikuussa 2009 supistui 20,3 prosenttia, toukokuussa vähenemistä oli 20,1 prosenttia ja kesäkuussa 12,2 prosenttia vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit


Lähde: Tilastokeskus

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 15.9.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. kesäkuu 2009, Rakennusyritysten toisen neljänneksen liikevaihto supistui runsaat 19 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2009/06/rlv_2009_06_2009-09-15_kat_001.html