Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.5.2015

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät pakkokeinoja 196 700 kertaa vuonna 2014

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät pakkokeinoja 196 700 kertaa vuonna 2014. Määrä oli 13 600 pakkokeinoa (6,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Pakkokeinoista lähes kolmannes oli poliisilakiperusteisia kiinniottoja (ns. päihtyneen säilöönottoja), joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muut pakkokeinolajit liittyivät lähes aina syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimiseen tai rikosprosessin turvaamiseen.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2005–2014

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2005–2014

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan uusia pakkokeinoja: laite-etsintä ja paikanetsintä. Laite-etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka kohdistuu tietokoneessa, telepäätelaitteessa tai muussa vastaavassa teknisessä laitteessa tai tietojärjestelmässä olevaan tietosisältöön. Näitä laite-etsintöjä suoritettiin 4 200. Paikanetsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muualla kuin yleisellä paikalla, mutta ei kotona. Paikanetsintöjä suoritettiin 4 800, joista valtaosa suoritettiin takavarikoitavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi.

Päihtyneen säilöönotot ovat viime vuosina vähentyneet. Vuonna 2014 suoritettiin 61 300 päihtyneen säilöönottoa, mikä on 7 100 tapausta (10,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2013. Päihtyneen säilöönotot ovat poliisilakiperusteisia pakkokeinoja, joissa pakkokeinon kohdetta ei yleensä epäillä rikoksesta. Päihtyneen säilöönoton lisäksi muita keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko.

Vuonna 2014 kiinniottoja suoritettiin 25 000, mikä on 2 700 tapausta (9,9 prosenttia) edellisvuotta vähemmän. Pidätysten määrä oli 9 150, mikä on 960 tapausta (9,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä väheni 8,6 prosenttia edellisvuodesta. Niitä tehtiin 25 300 vuonna 2014. Takavarikkoja ja niiden yhteydessä mahdollisesti suoritettuja kotietsintöjä tehtiin 38 500, mikä on 7 800 tapausta (16,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2014 humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 8 500, mikä oli 1 100 tapausta (11,1 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2013. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrä vuonna 2014 oli 11 300, mikä oli 300 tapausta (3,1 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2013. Muissa pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi. Naisiin kohdistettiin 24 800 pakkokeinoa eli 12,6 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa.

Liikennejuopumustutkimukset 2013 ja 2014

Tutkimus/vuosi 2013 2014
Hengitysilma 9 597 8 528
Humalatilan tutkimuspyyntö 1) 11 000 11 345
Joista    
...Verenalkoholi 7 668 7 225
...Huumausaineet 4 504 5 254
...Jälkinauttiminen 1 899 1 734
...Humalatilan teoreettinen lausunto 344 261
1) Humalatilan tutkimus on laboratoriokoe henkilön päihtymyksen toteamiseksi. Samalla tutkimuskerralla voidaan suorittaa useampia tutkimuksia.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus –tilasto ja pakkokeinot –tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (265,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Pakkokeinot 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2014/14/rpk_2014_14_2015-05-20_tie_001_fi.html