Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2015

Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet använde tvångsmedel i 196 700 fall år 2014

Enligt Statistikcentralen använde polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet tvångsmedel i 196 700 fall år 2014. Detta var 13 600 fall (6,4 procent) färre än året innan. Av tvångsmedlen gällde nästan en tredjedel gripande enligt polislagen (s.k. tagande i förvar av en berusad person), då man vill garantera den berusade personens eller hans omgivnings säkerhet. Vid övriga typer av tvångsmedel var det nästan alltid fråga om att pröva den misstänkta personens skuld eller att skydda straffprocessen.

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2005–2014

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2005–2014

Källa: Brott och tvångsmedel 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Tvångsmedel 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2014/14/rpk_2014_14_2015-05-20_tie_001_sv.html