Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2011–2015

Rikos 2011 2012 2013 2014 2015
1) KAIKKI RIKOKSET 1) 458 251 425 421 424 786 417 898 413 233
A Omaisuusrikokset 259 771 237 609 240 547 241 326 236 323
Murrot yhteensä 39 704 35 046 32 514 33 972 34 106
Asuntomurrot 6 672 6 281 5 749 6 363 5 985
-vapaa-ajanasunnosta 1 825 1 478 1 791 1 840 1 683
-muusta asunnosta 4 847 4 803 3 958 4 523 4 302
Liikemurrot 4 537 4 001 3 843 4 044 4 079
Moottoriajoneuvomurrot 13 853 10 738 9 597 9 253 9 441
Muut murrot 14 642 14 026 13 325 14 312 14 601
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 11 983 8 815 7 963 7 773 7 454
Ryöstöt yhteensä 1 622 1 616 1 524 1 689 1 550
-törkeä ryöstö 208 218 196 216 266
Vahingonteot yhteensä 54 970 44 417 43 375 42 516 37 619
- törkeä vahingonteko 227 239 266 253 254
Kavallukset yhteensä 3 229 3 272 3 574 3 075 2 912
-törkeä kavallus 291 374 358 372 362
Petokset yhteensä 17 794 20 946 22 835 23 515 26 091
-törkeä petos 1 149 1 052 1 100 1 351 1 458
Maksuvälinepetokset yhteensä 5 655 6 231 7 607 7 771 10 913
-törkeä maksuvälinepetos 149 127 123 123 193
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 42 919 40 853 38 026 35 236 36 239
Tappo, murha tai surma 114 89 95 101 96
Tapon, murhan tai surman yritys 306 350 264 327 299
Pahoinpitelyt yhteensä 40 171 38 231 35 515 32 928 33 874
- törkeä pahoinpitely 2 053 1 874 1 791 1 645 1 563
C Seksuaalirikokset 3 252 3 511 3 310 3 001 2 972
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 682 1 567 1 657 1 416 1 230
Raiskaus 1 039 1 009 975 1 009 1 052
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 14 417 14 361 13 700 12 592 12 880
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 947 1 852 1 682 1 704 1 718
Haitanteko virkamiehelle 2 310 2 183 1 916 1 863 1 810
E Eräät liikennerikokset 54 098 48 005 45 251 45 557 44 940
Rattijuopumukset yhteensä 21 459 19 134 17 994 17 608 17 638
- törkeä rattijuopumus 11 409 10 333 9 001 8 304 7 816
F Muut rikokset 83 794 81 082 83 952 80 186 79 879
Huumausainerikokset yhteensä 20 394 20 102 22 656 21 781 23 400
- törkeä huumausainerikos 1 036 1 025 1 237 1 161 1 070
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 5 121 4 601 4 474 3 686 3 195
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2011–2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2015/13/rpk_2015_13_2016-03-22_tau_001_fi.html