Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2015

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 96 951 1,8 76 123 2,8 20 828 0,7
0 - 14 4 785 0,5 3 622 0,8 1 163 0,3
15 - 17 7 883 4,4 5 787 6,3 2 096 2,4
18 - 20 8 878 4,6 7 000 7,0 1 878 2,0
21 - 24 11 020 4,0 8 843 6,3 2 177 1,6
25 - 29 11 613 3,4 9 251 5,3 2 362 1,4
30 - 39 19 513 2,8 15 615 4,3 3 898 1,1
40 - 49 15 096 2,2 11 689 3,4 3 407 1,0
yli 50 18 163 0,8 14 316 1,4 3 847 0,3
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 84 906 1,6 66 504 2,6 18 402 0,7
0 - 14 4 156 0,5 3 162 0,7 994 0,2
15 - 17 7 260 4,3 5 308 6,2 1 952 2,3
18 - 20 8 035 4,4 6 309 6,7 1 726 1,9
21 - 24 9 604 3,7 7 652 5,8 1 952 1,6
25 - 29 9 525 3,1 7 500 4,8 2 025 1,4
30 - 39 16 199 2,6 12 901 4,0 3 298 1,1
40 - 49 13 180 2,1 10 219 3,2 2 961 1,0
yli 50 16 947 0,8 13 453 1,3 3 494 0,3
Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 83 056 1,6 65 127 2,6 17 929 0,7
0 - 14 4 049 0,5 3 087 0,7 962 0,2
15 - 17 7 138 4,3 5 223 6,1 1 915 2,3
18 - 20 7 896 4,3 6 205 6,7 1 691 1,9
21 - 24 9 392 3,7 7 489 5,8 1 903 1,5
25 - 29 9 215 3,1 7 284 4,8 1 931 1,3
30 - 39 15 589 2,5 12 436 4,0 3 153 1,1
40 - 49 12 898 2,1 9 999 3,2 2 899 1,0
yli 50 16 879 0,8 13 404 1,3 3 475 0,3
Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 1 850 3,8 1 377 5,5 473 2,0
0 - 14 107 1,1 75 1,5 32 0,6
15 - 17 122 6,0 85 8,2 37 3,8
18 - 20 139 7,5 104 11,0 35 3,8
21 - 24 212 7,9 163 12,0 49 3,7
25 - 29 310 7,1 216 9,6 94 4,5
30 - 39 610 4,6 465 6,8 145 2,2
40 - 49 282 2,8 220 4,3 62 1,3
yli 50 68 1,5 49 2,1 19 0,9
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 11 931 3,7 9 524 5,8 2 407 1,5
0 - 14 626 1,0 458 1,5 168 0,6
15 - 17 622 6,5 478 9,7 144 3,1
18 - 20 835 7,7 684 12,5 151 2,8
21 - 24 1 390 7,4 1 169 12,1 221 2,4
25 - 29 2 064 5,6 1 733 9,1 331 1,8
30 - 39 3 282 4,5 2 686 6,9 596 1,8
40 - 49 1 905 3,7 1 460 5,5 445 1,7
yli 50 1 207 1,9 856 3,0 351 1,1
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 991 2,0 769 3,0 222 0,9
0 - 14 304 0,8 225 1,1 79 0,4
15 - 17 242 6,8 178 9,8 64 3,7
18 - 20 196 7,1 167 11,7 29 2,2
21 - 24 112 7,7 89 11,8 23 3,3
25 - 29 46 14,8 37 22,6 .. ..
30 - 39 44 21,7 35 28,5 .. ..
40 - 49 18 7,4 13 10,6 .. ..
yli 50 29 1,1 25 1,8 .. ..
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 10 940 4,0 8 755 6,3 2 185 1,6
0 - 14 322 1,5 233 2,1 89 0,8
15 - 17 380 6,3 300 9,7 80 2,7
18 - 20 639 7,9 517 12,7 122 3,1
21 - 24 1 278 7,4 1 080 12,1 198 2,3
25 - 29 2 018 5,5 1 696 9,0 322 1,8
30 - 39 3 238 4,5 2 651 6,9 587 1,7
40 - 49 1 887 3,6 1 447 5,5 440 1,7
yli 50 1 178 2,0 831 3,0 347 1,1
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 114 .. 95 .. 19 ..
0 - 14 .. .. .. .. .. ..
15 - 17 .. .. .. .. .. ..
18 - 20 .. .. .. .. .. ..
21 - 24 26 .. 22 .. .. ..
25 - 29 24 .. 18 .. .. ..
30 - 39 32 .. 28 .. .. ..
40 - 49 11 .. 10 .. .. ..
yli 50 .. .. .. .. .. ..

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2015, Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2015/13/rpk_2015_13_2016-03-22_tau_008_fi.html