Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–kesäkuussa 2012-2016 (ennakkotieto)

Rikos 2012 2013 2014 2015 2016
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 428 047 429 476 392 465 400 454 392 726
2) Rikoslakirikokset 237 148 232 511 234 936 227 620 225 295
3) Rikokset A-F 205 798 202 209 203 076 198 059 198 417
A. Omaisuusrikokset 111 989 111 840 116 894 111 770 110 088
Murrot yhteensä 16 218 14 671 16 327 16 069 15 058
Asuntomurrot 2 858 2 471 3 083 2 828 2 553
- vapaa-ajan asunnosta 718 709 1 044 838 627
- muusta asunnosta 2 140 1 762 2 039 1 990 1 926
Liikemurrot 1 818 1 790 1 942 1 901 1 679
Moottoriajoneuvomurrot 5 096 4 250 4 355 4 521 3 905
Muut murrot 6 446 6 160 6 947 6 819 6 921
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 4 083 3 364 3 511 3 444 2 940
Ryöstöt yhteensä 816 686 778 779 788
Vahingonteot yhteensä 20 826 20 092 21 267 18 325 16 435
Kavallukset yhteensä 1 547 1 766 1 514 1 370 1 420
Petokset yhteensä 10 526 11 467 11 773 13 183 12 121
- törkeä petos 509 576 821 809 634
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 20 255 18 852 17 543 17 537 17 244
Tappo, murha tai surma 45 48 52 46 41
Tapon, murhan tai surman yritys 188 124 170 139 151
Pahoinpitelyt yhteensä 18 996 17 650 16 461 16 453 16 174
- törkeä pahoinpitely 913 869 781 776 783
C. Seksuaalirikokset 1 934 1 852 1 438 1 562 1 624
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 806 981 730 646 657
Raiskaus 522 437 467 490 515
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 7 346 6 776 6 168 6 215 6 437
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 940 837 870 839 896
Haitanteko virkamiehelle 1 090 953 912 887 877
E. Eräät liikennerikokset 23 478 21 783 22 179 21 746 21 953
Rattijuopumukset yhteensä 9 298 8 705 8 455 8 569 8 580
F. Muut rikokset 40 796 41 106 38 854 39 229 41 071
Huumausainerikokset yhteensä 9 851 11 174 10 351 11 779 12 076
- törkeä huumausainerikos 539 535 588 582 560
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 2 667 2 388 1 983 1 648 1 583
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus 1) 222 249 227 267 189 389 202 395 194 309
- nopeusrajoituksen rikkominen 2) 146 701 161 888 129 914 146 407 123 138
1) Automaattisen liikennevalvonnan uudelleenorganisointiin liittyneet ongelmat aiheuttivat vuoden 2014 alkupuolella tilastoitujen liikennerikosten määrän huomattavaa laskua vuoteen 2013 verrattuna.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–kesäkuussa 2012-2016 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/02/rpk_2016_02_2016-07-13_tau_001_fi.html