Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.7.2016

Maksuvälinepetosten määrä kovassa kasvussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2016 tammi–kesäkuun aikana kaikkiaan 392 700 rikosta ja rikkomusta, mikä on 7 700 tapausta (1,9 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 17 200 eli 1,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Maksuvälinepetoksia kirjattiin 9 500, mikä on 130,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–kesäkuussa.

Petokset ja maksuvälinepetokset kuukausittain 2010–2016

Petokset ja maksuvälinepetokset kuukausittain 2010–2016

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2016 tammi–kesäkuun aikana poliisin tietoon tuli 384 800 rikosta ja rikkomusta, mikä on 2,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tammi–kesäkuussa 2016 tullin tietoon tuli 5 000 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 2 900 rikosta ja rikkomusta. Edellisen vuoden tammi–kesäkuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset lisääntyivät 11,5 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet lisääntyivät 22,5 prosenttia.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2016 alkupuolella tietoon yhteensä 110 100, mikä on 1 700 (1,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Vuoden 2016 tammi–kesäkuussa petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 12 100, mikä on 8,1 prosenttia edellisvuoden tammi–kesäkuuta vähemmän. Petosten määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuonna 2009 niitä tuli tietoon 8 600. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2016 tammi-kesäkuun aikana 630, mikä on 21,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2016 tammi–kesäkuussa ilmi 9 500, mikä on 5 400 tapausta (130,1 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 87. Kaikista maksuvälinepetoksista 4 100 (43,4 prosenttia) tehtiin ulkomailla.

Ryöstöjä ilmoitettiin 788, mikä on 1,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–kesäkuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 138. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi 1 400, mikä on 3,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–kesäkuussa

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tammi–kesäkuussa tietoon 61 100, mikä on 3 700 tapausta (5,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2015 alussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin 1 500, mikä on 6,0 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 2 550, mikä on 275 tapausta (9,7 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2015 tammi–kesäkuussa. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 22 200, mikä on 1 150 tapausta vähemmän kuin vuoden 2015 tammi–kesäkuussa.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 2 900, mikä on 14,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2015 tammi–kesäkuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt alle kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2016 tammi–kesäkuussa ilmi 16 400, mikä on 1 900 tapausta (10,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 113.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2016 tammi–kesäkuussa 16 200, mikä on 300 tapausta (1,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavaan aikaan. Verrattuna vuoden 2015 tammi–kesäkuuhun törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 0,9 prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 780. 

Raiskauksia ilmoitettiin 515 eli 25 tapausta ennemmän kuin vuoden 2015 tammi–kesäkuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 657, mikä on 1,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 alussa. Lisäksi ilmoitettiin 452 muuta seksuaalirikosta, joista 259 oli seksuaalista ahdistelua. Vuonna 2015 vastaavana aikana seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin 101 ilmoitusta. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2016 tammi–kesäkuun aikana tietoon kaikkiaan 8 600, mikä on yhtä paljon kuin vuoden 2015 tammi–kesäkuussa. Tietoon tulleista rattijuopumuksista vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 2,9 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 2,6 prosenttia.

Huumausainerikoksia kirjattiin 12 100, mikä on 2,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 3,8 prosenttia. Niitä tuli ilmi  560. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 7 500, mikä on 200 tapausta vähemmän kuin vuoden 2015 alussa.

Identiteettivarkaudesta kirjattiin 1 400 ilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 196 100, mikä on 8 100 tapausta (4,0 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2015 alussa. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 123 100 oli nopeusrajoituksen rikkomisia.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi–kesäkuussa 2016 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi–kesäkuu
2016 Muutos 2016 Muutos 2016 Muutos 2016 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 65 370 -1 258 73 621 5 126 69 023 -43 392 726 -7 728
2) Rikoslakirikokset 38 357 753 42 981 1 807 40 087 -2 288 225 295 -2 325
3) Rikokset A-F 34 015 1 185 37 735 1 348 35 724 -2 056 198 417 358
Murrot yhteensä 2 690 -81 3 106 163 2 794 -535 15 058 -1 011
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 535 -108 664 -60 643 -95 2 940 -500
Ryöstö 131 -10 145 20 132 -2 788 9
Vahingonteko 2 765 -350 3 351 -22 3 020 -664 16 435 -1 890
Tappo, murha ja surma 7 -3 4 -6 11 4 41 -5
Pahoinpitely 2 761 -31 2 973 -43 2 565 -478 16 174 -279
Raiskaus 100 37 90 9 74 -25 515 25
Rattijuopumus 1 442 113 1 702 -3 1 790 16 8 580 11
Huumausainerikokset 1 992 26 2 047 -20 1 987 30 12 076 297
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 31 355 -2 443 35 886 3 778 33 299 2 013 194 309 -8 086
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 20 251 -4 916 23 132 68 22 163 -177 123 138 -23 269
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/02/rpk_2016_02_2016-07-13_tie_001_fi.html