Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–syyskuussa 2012-2016 (ennakkotieto)

Rikos 2012 2013 2014 2015 2016
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 666 912 667 773 614 432 623 181 624 771
2) Rikoslakirikokset 378 051 372 884 368 057 359 616 356 901
3) Rikokset A-F 328 529 324 650 319 341 313 820 314 442
A. Omaisuusrikokset 183 227 183 842 185 315 179 184 176 964
Murrot yhteensä 27 123 24 387 25 638 25 844 24 141
Asuntomurrot 5 002 4 245 4 800 4 514 4 108
- vapaa-ajan asunnosta 1 182 1 242 1 450 1 277 960
- muusta asunnosta 3 820 3 003 3 350 3 237 3 148
Liikemurrot 3 076 2 928 3 072 3 112 2 569
Moottoriajoneuvomurrot 8 422 7 166 6 989 7 240 6 414
Muut murrot 10 623 10 048 10 777 10 978 11 050
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 7 025 6 239 6 058 5 941 5 269
Ryöstöt yhteensä 1 247 1 108 1 267 1 170 1 255
Vahingonteot yhteensä 34 160 33 321 33 112 28 816 27 001
Kavallukset yhteensä 2 481 2 732 2 312 2 128 2 224
Petokset yhteensä 15 917 17 503 17 521 19 929 18 790
- törkeä petos 807 852 1 124 1 114 993
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 30 830 28 650 26 701 26 993 26 579
Tappo, murha tai surma 65 73 76 64 59
Tapon, murhan tai surman yritys 276 194 253 213 242
Pahoinpitelyt yhteensä 28 804 26 707 24 906 25 241 24 837
- törkeä pahoinpitely 1 401 1 357 1 215 1 177 1 175
C. Seksuaalirikokset 2 731 2 606 2 258 2 237 2 542
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 181 1 301 1 090 897 945
Raiskaus 809 748 760 767 864
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 10 991 10 199 9 478 9 525 10 167
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 433 1 258 1 289 1 254 1 416
Haitanteko virkamiehelle 1 634 1 415 1 410 1 344 1 390
E. Eräät liikennerikokset 37 694 34 682 34 930 34 579 34 352
Rattijuopumukset yhteensä 14 915 13 724 13 330 13 501 13 211
F. Muut rikokset 63 056 64 671 60 659 61 302 63 838
Huumausainerikokset yhteensä 15 446 17 181 16 014 18 049 18 514
- törkeä huumausainerikos 789 915 871 847 844
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 928 3 860 3 023 2 665 2 476
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännönrikkominen ja ajoneuvorikkomus 1) 338 383 343 123 295 091 309 361 310 329
- nopeusrajoituksen rikkominen 2) 225 184 243 709 205 601 221 586 222 952
1) Automaattisen liikennevalvonnan uudelleenorganisointiin liittyneet ongelmat aiheuttivat vuoden 2014 alkupuolella tilastoitujen liikennerikosten määrän huomattavaa laskua vuoteen 2013 verrattuna.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–syyskuussa 2012-2016 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/03/rpk_2016_03_2016-10-18_tau_001_fi.html