Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.10.2016

Maksuvälinepetosten määrä kovassa kasvussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2016 tammi–syyskuun aikana kaikkiaan 624 800 rikosta ja rikkomusta, mikä on 1 600 tapausta (0,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 26 600 eli 1,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Maksuvälinepetoksia kirjattiin 13 300, mikä on 84,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa.

Petokset ja maksuvälinepetokset kuukausittain 2010–2016

Petokset ja maksuvälinepetokset kuukausittain 2010–2016

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2016 tammi–syyskuun aikana poliisin tietoon tuli 612 600 rikosta ja rikkomusta, mikä on 0,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Tammi–syyskuussa 2016 tullin tietoon tuli 7 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 4 800 rikosta ja rikkomusta. Edellisen vuoden tammi–syyskuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset lisääntyivät 3,3 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet lisääntyivät 14,1 prosenttia.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2016 tammi–syyskuussa tietoon yhteensä 177 000, mikä on 2 200 (1,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Vuoden 2016 tammi–syyskuussa petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 18 800, mikä on 5,7 prosenttia edellisvuoden tammi–syyskuuta vähemmän. Petosten määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuonna 2009 niitä tuli tietoon 13 000. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2016 tammi–syyskuun aikana 990, mikä on 10,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2016 tammi–syyskuussa ilmi 13 300, mikä on 6 100 tapausta (84,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 122. Kaikista maksuvälinepetoksista 6 000 (45,1 prosenttia) tehtiin ulkomailla.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 260, mikä on 7,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 204. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi 2 200, mikä on 4,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tammi–syyskuussa tietoon 100 300, mikä on 5 000 tapausta (4,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Törkeitä varkauksia kirjattiin 2 500, mikä on 4,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 4 100, mikä on 400 tapausta (9,0 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 34 600, mikä on 900 tapausta vähemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 5 300, mikä on 11,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt alle kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2016 tammi–syyskuussa ilmi 27 400, mikä on 1 800 tapausta (6,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 199.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2016 tammi–syyskuussa 24 800, mikä on 400 tapausta (1,6 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavaan aikaan. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 180 eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 59 eli 5 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 864 eli 97 tapausta (12,6 prosenttia) ennemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 945, mikä on 5,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa. Lisäksi ilmoitettiin 733 muuta seksuaalirikosta, joista 433 oli seksuaalista ahdistelua. Vuonna 2015 vastaavana aikana seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin 153 ilmoitusta. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2016 tammi–syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 13 200, mikä on 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa. Tietoon tulleista rattijuopumuksista vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 5,9 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 0,8 prosenttia.

Huumausainerikoksia kirjattiin 18 500, mikä on 2,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 0,4 prosenttia. Niitä tuli ilmi  840. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 11 600, mikä on 140 tapausta vähemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa.

Identiteettivarkaudesta kirjattiin 2 200 ilmoitusta. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 505 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 313 500, mikä on  1 000 tapausta (0,3 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2015 tammi–syyskuussa. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 223 000 oli nopeusrajoituksen rikkomisia.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi–syyskuussa 2016 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2016 Muutos 2016 Muutos 2016 Muutos 2016 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 71 083 -2 147 82 460 7 221 75 885 1 627 624 771 1 590
2) Rikoslakirikokset 41 846 -1 641 45 867 486 41 511 -1 617 356 901 -2 715
3) Rikokset A-F 36 991 -1 479 40 680 958 35 903 -1 666 314 442 622
Murrot yhteensä 2 913 -351 3 148 -127 2 930 -306 24 141 -1 703
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 792 -134 831 -7 701 -33 5 269 -669
Ryöstö 190 72 152 19 135 -5 1 255 85
Vahingonteko 3 144 -271 4 319 773 2 938 -592 27 001 -1 815
Tappo, murha ja surma 11 2 4 -3 7 5 59 -5
Pahoinpitely 2 896 -63 2 724 -182 2 824 -99 24 837 -404
Raiskaus 104 7 115 8 143 70 864 97
Rattijuopumus 1 694 -70 1 440 -179 1 595 46 13 211 -290
Huumausainerikokset 1 985 -83 2 276 121 2 012 -35 18 514 465
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 34 092 -668 41 780 6 263 39 982 3 293 310 329 968
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 26 038 989 31 177 5 575 27 319 3 165 222 952 1 366
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/03/rpk_2016_03_2016-10-18_tie_001_fi.html