Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2012–2016 (ennakkotieto)

Rikos 2012 2013 2014 2015 2016
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 860 026 868 971 827 789 818 514 823 056
2) Rikoslakirikokset 491 376 489 501 481 699 474 043 466 779
3) Rikokset A-F 424 835 424 434 417 479 412 862 411 893
A. Omaisuusrikokset 237 422 240 359 241 163 235 980 230 460
Murrot yhteensä 35 130 32 529 33 954 34 121 33 285
Asuntomurrot 6 294 5 763 6 373 5 987 5 303
- vapaa-ajan asunnosta 1 479 1 794 1 839 1 683 1 221
- muusta asunnosta 4 815 3 969 4 534 4 304 4 082
Liikemurrot 4 010 3 837 4 039 4 076 3 328
Moottoriajoneuvomurrot 10 741 9 586 9 237 9 442 8 659
Muut murrot 14 085 13 343 14 305 14 616 15 995
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 8 813 7 960 7 778 7 462 6 708
Ryöstöt yhteensä 1 648 1 531 1 700 1 558 1 692
Vahingonteot yhteensä 44 373 43 371 42 512 37 585 35 287
Kavallukset yhteensä 3 272 3 564 3 077 2 876 2 927
Petokset yhteensä 20 835 22 751 23 428 25 845 25 087
- törkeä petos 1 033 1 096 1 518 1 443 1 401
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 40 460 37 861 35 066 36 141 35 990
Tappo, murha tai surma 91 100 102 97 81
Tapon, murhan tai surman yritys 354 268 328 303 318
Pahoinpitelyt yhteensä 37 857 35 355 32 763 33 803 33 669
- törkeä pahoinpitely 1 884 1 809 1 651 1 585 1 597
C. Seksuaalirikokset 3 576 3 329 3 013 3 099 3 365
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 590 1 673 1 429 1 237 1 260
Raiskaus 1 020 977 1 009 1 063 1 172
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 14 375 13 649 12 567 12 863 13 358
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 857 1 685 1 707 1 715 1 884
Haitanteko virkamiehelle 2 182 1 914 1 856 1 806 1 848
E. Eräät liikennerikokset 47 960 45 248 45 527 44 941 44 755
Rattijuopumukset yhteensä 19 166 18 053 17 662 17 698 17 378
F. Muut rikokset 81 042 83 988 80 143 79 838 83 965
Huumausainerikokset yhteensä 20 041 22 604 21 689 23 345 25 078
- törkeä huumausainerikos 1 020 1 226 1 132 1 056 1 181
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 4 598 4 566 3 689 3 187 2 873
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännönrikkominen ja ajoneuvorikkomus 1) 435 191 444 537 410 310 405 652 411 163
- nopeusrajoituksen rikkominen 2) 288 522 315 846 293 730 290 972 298 708
1) Automaattisen liikennevalvonnan uudelleenorganisointiin liittyneet ongelmat aiheuttivat vuoden 2014 alkupuolella tilastoitujen liikennerikosten määrän huomattavaa laskua vuoteen 2013 verrattuna.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2012–2016 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/04/rpk_2016_04_2017-01-19_tau_001_fi.html