Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.1.2017

Tietoon tulleiden seksuaalirikoksien määrä kasvussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2016 aikana kaikkiaan 823 000 rikosta ja rikkomusta, mikä on 4 500 tapausta (0,6 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 36 000 eli 0,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Seksuaalirikoksia kirjattiin 3 400, mikä on 8,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Petokset ja maksuvälinepetokset kuukausittain 2010–2016

Petokset ja maksuvälinepetokset kuukausittain 2010–2016

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2016 aikana poliisin tietoon tuli 807 600 rikosta ja rikkomusta, mikä on 0,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Tullin tietoon tuli vuoden 2016 aikana 9 500 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 6 000 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2015 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 0,1 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet lisääntyivät 12 prosenttia.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2016 aikana tietoon yhteensä 230 500, mikä on 5 500 (2,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2016 aikana petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 25 100, mikä on 2,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Petosten määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuonna 2010 niitä tuli tietoon 15 700. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2016 aikana 1 400, mikä on 2,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2016 aikana ilmi 15 100, mikä on 4 200 tapausta (38,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 162. Kaikista maksuvälinepetoksista 6 600 (43,7 prosenttia) tehtiin ulkomailla. Maksuvälinepetoksia tuli ilmi aiempiin vuosiin verrattuna erityisen paljon elokuun 2015 ja elokuun 2016 välillä.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 690, mikä on 8,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Ryöstöistä törkeitä oli 279. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi 2 900, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 aikana.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 131 600, mikä on 6 800 tapausta (4,9 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2015 aikana. Törkeitä varkauksia kirjattiin 3 400, mikä on 4,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 5 300, mikä on 700 tapausta (11,4 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2015 aikana. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 46 900, mikä on 800 tapausta vähemmän kuin vuonna 2015.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 6 700, mikä on 10,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2015 aikana. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt alle kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2016 aikana ilmi 35 300, mikä on 2 300 tapausta (6,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 300. Vahingontekojen määrä on ollut laskussa vuodesta 2011 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 55 000.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2016 aikana 33 700, mikä on 130 tapausta (0,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2015. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 600, mikä on 0,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 81 eli 16 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 172 eli 109 tapausta (10,3 prosenttia) ennemmän kuin vuoden 2015 aikana. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 260, mikä on 1,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Lisäksi ilmoitettiin 933 muuta seksuaalirikosta, joista 533 oli seksuaalista ahdistelua. Vuoden 2015 aikana seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin 283 ilmoitusta. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2016 aikana tietoon kaikkiaan 17 400, mikä on 1,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tietoon tulleista rattijuopumuksista noin 40 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 7,0 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 2,3 prosenttia. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 25 100, mikä on 7,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 11,8 prosenttia. Niitä tuli ilmi  1 180. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 15 700, mikä on 580 tapausta enemmän kuin vuoden 2015 aikana.

Identiteettivarkaudesta kirjattiin 3 300 ilmoitusta. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Vuoteen 2015 verrattuna Rikoslain 41 luvun aserikosten määrä kasvoi 20,5 prosenttia. Vuonna 2016 niitä kirjattiin 8 200 eli 1 400 enemmän kuin vuonna 2015. Ampuma-aserikoksia (41:1§1–2) kirjattiin 1 600, eli 38,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Lieviä ampuma-aserikoksia (RL 41:3§) kirjattiin 1 250, kasvua 263,7 prosenttia. Vaarallisen esineen hallussapidosta (RL 41:5§) kirjattiin 770 ilmoitusta, mikä on 28,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ampuma-aserikosten kasvun taustalla on mm. luvattomien kaasusumuttimien lisääntyminen ja niiden tehostunut valvonta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 415 000, mikä on  5 500 tapausta (1,3 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2015. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 298 700 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset lisääntyivät 2,7 prosenttia.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä loka-, marras- ja joulukuussa sekä tammi-joulukuussa 2016 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammi-joulukuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2016 Muutos 2016 Muutos 2016 Muutos 2016 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 823 056 4 542 71 971 1 321 66 257 2 091 56 856 -3 661
2) Rikoslakirikokset 466 779 -7 264 41 337 -489 35 560 -2 898 30 161 -3 982
3) Rikokset A-F 411 893 -969 36 099 52 31 026 -2 095 27 316 -2 558
Murrot yhteensä 33 285 -836 3 087 49 2 596 -167 3 264 788
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 6 708 -750 646 19 413 -59 369 -52
Ryöstö 1 692 134 167 42 142 10 138 7
Vahingonteko 35 287 -2 298 3 466 173 2 278 -540 2 267 -391
Tappo, murha ja surma 81 -16 7 1 10 -8 8 -1
Pahoinpitely 33 669 -134 2 987 176 2 739 -158 2 734 -120
Raiskaus 1 172 109 111 12 131 31 76 -21
Rattijuopumus 17 378 -320 1 528 111 1 389 -54 1 357 20
Huumausainerikokset 25 078 1 733 2 329 506 2 056 235 1 822 170
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 411 163 5 511 35 872 1 269 35 231 4 186 29 540 -1 103
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 298 708 7 736 26 845 2 589 26 221 4 110 22 529 -490
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 4. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/04/rpk_2016_04_2017-01-19_tie_001_fi.html