Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2016

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 139 119 2,5 107 037 4,0 32 082 1,2
0 - 14 4 937 0,6 3 663 0,8 1 274 0,3
15 - 17 7 686 4,3 6 058 6,7 1 628 1,9
18 - 20 13 751 7,3 10 692 11,0 3 059 3,3
21 - 24 15 362 5,6 11 966 8,5 3 396 2,5
25 - 29 15 796 4,6 12 308 7,0 3 488 2,1
30 - 39 27 655 3,9 21 289 5,9 6 366 1,9
40 - 49 22 226 3,3 16 733 4,9 5 493 1,7
yli 50 31 706 1,4 24 328 2,3 7 378 0,6
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 123 674 2,4 94 524 3,7 29 150 1,1
0 - 14 4 289 0,5 3 195 0,8 1 094 0,3
15 - 17 7 110 4,3 5 599 6,6 1 511 1,9
18 - 20 12 698 7,1 9 817 10,8 2 881 3,3
21 - 24 13 634 5,4 10 508 8,1 3 126 2,5
25 - 29 13 105 4,3 10 024 6,4 3 081 2,1
30 - 39 23 222 3,7 17 631 5,5 5 591 1,8
40 - 49 19 656 3,2 14 726 4,7 4 930 1,6
yli 50 29 960 1,4 23 024 2,3 6 936 0,6
Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 121 275 2,4 92 764 3,7 28 511 1,1
0 - 14 4 197 0,5 3 131 0,7 1 066 0,3
15 - 17 6 973 4,2 5 492 6,5 1 481 1,8
18 - 20 12 503 7,1 9 668 10,7 2 835 3,3
21 - 24 13 400 5,3 10 337 8,0 3 063 2,5
25 - 29 12 743 4,2 9 774 6,3 2 969 2,0
30 - 39 22 440 3,7 17 052 5,4 5 388 1,8
40 - 49 19 192 3,2 14 384 4,7 4 808 1,6
yli 50 29 827 1,4 22 926 2,3 6 901 0,6
Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 2 399 4,8 1 760 6,8 639 2,6
0 - 14 92 0,9 64 1,3 28 0,6
15 - 17 137 6,3 107 9,3 30 2,9
18 - 20 195 10,1 149 15,6 46 4,7
21 - 24 234 9,2 171 13,2 63 5,1
25 - 29 362 8,5 250 11,4 112 5,5
30 - 39 782 5,9 579 8,4 203 3,2
40 - 49 464 4,2 342 6,0 122 2,3
yli 50 133 2,6 98 3,7 35 1,4
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 15 211 4,5 12 300 7,1 2 911 1,7
0 - 14 643 1,0 464 1,4 179 0,6
15 - 17 556 5,4 439 8,4 117 2,3
18 - 20 1 034 9,2 857 14,9 177 3,2
21 - 24 1 692 8,8 1 426 14,4 266 2,8
25 - 29 2 641 6,9 2 235 11,5 406 2,2
30 - 39 4 376 5,6 3 608 8,7 768 2,1
40 - 49 2 547 4,7 1 987 7,1 560 2,1
yli 50 1 722 2,6 1 284 4,2 438 1,3
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ikäluokka yhteensä 974 1,8 763 2,8 211 0,8
0 - 14 294 0,7 211 1,0 83 0,4
15 - 17 195 5,1 157 8,2 38 2,0
18 - 20 251 8,3 205 13,5 46 3,1
21 - 24 154 7,2 129 11,4 25 2,5
25 - 29 34 8,1 22 10,4 12 5,8
30 - 39 17 7,7 15 11,8 .. ..
40 - 49 .. .. .. .. .. ..
yli 50 22 1,2 19 2,0 .. ..
Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ikäluokka yhteensä 14 237 5,0 11 537 7,9 2 700 1,9
0 - 14 349 1,6 253 2,2 96 0,9
15 - 17 361 5,6 282 8,5 79 2,5
18 - 20 783 9,5 652 15,4 131 3,3
21 - 24 1 538 9,0 1 297 14,8 241 2,9
25 - 29 2 607 6,9 2 213 11,5 394 2,1
30 - 39 4 359 5,6 3 593 8,7 766 2,1
40 - 49 2 540 4,7 1 982 7,1 558 2,1
yli 50 1 700 2,7 1 265 4,3 435 1,3
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 234 .. 213 .. 21 ..
0 - 14 .. .. .. .. .. ..
15 - 17 20 .. 20 .. .. ..
18 - 20 19 .. 18 .. .. ..
21 - 24 36 .. 32 .. .. ..
25 - 29 50 .. 49 .. .. ..
30 - 39 57 .. 50 .. .. ..
40 - 49 23 .. 20 .. .. ..
yli 50 24 .. 20 .. .. ..

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2016, Liitetaulukko 7. Rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/13/rpk_2016_13_2017-03-23_tau_007_fi.html