Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.2.2019

Suoritettujen pakkokeinojen määrä edellisvuoden tasolla

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät vuonna 2018 pakkokeinoja 195 100 kertaa, mikä oli 600 pakkokeinoa (0,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Lukumääräisesti eniten vähenivät poliisilakiperusteiset kiinniotot. Humalatilan tutkimuksia tehtiin 8,8 prosenttia ja laite-etsintöjä 7,4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2009–2018

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2009–2018

Poliisi käytti vuonna 2018 pakkokeinoja 187 800 kertaa. Tämä on 96 prosenttia kaikista käytetyistä pakkokeinoista. Tulli käytti pakkokeinoja 5 400 kertaa (3 prosenttia) ja rajavartiolaitos 1 900 kertaa (1 prosentti). Tullin ja rajavartiolaitoksen osuudet olivat pieniä kaikissa merkittävimmissä pakkokeinoryhmissa. Takavarikoista tulli ja rajavartiolaitos suorittivat vajaa viidenneksen.

Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot

Vuonna 2018 kiinniottoja tehtiin 22 200, mikä on 700 tapausta (3 prosenttia) edellisvuotta vähemmän. Pidätyksiä tehtiin 8 500, mikä on 300 tapausta (3,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vangitsemisia suoritettiin 2 100, mikä on 40 tapausta (1,9 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Matkustuskieltoja määrättiin 550, mikä on 18,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017, jolloin matkustuskieltoja määrättiin poikkeuksellisen vähän.

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan ulkomaalaisen säilöönottoa koskeva pakkokeino. Näitä ulkomaalaisen säilöönottoja tehtiin 1 550 vuoden 2018 aikana, mikä on 4,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yleisin syy ulkomaalaisen säilöönotolle oli se, että ulkomaalainen piileskelemällä tai pakenemalla tai muutoin vaikeuttaisi itseään koskevan päätöksenteon valmistelua tai täytäntöönpanoa. Tämä oli perusteena noin 2 500 tapauksessa. Toinen yleinen peruste säilöönotolle oli epäily ulkomaalaisen tekemästä rikoksesta ja säilöönotto on tarpeen maasta poistamispäätöksen valmistelun tai täytäntöönpanon turvaamiseksi. Tätä perustetta käytettiin noin 1 800 kertaa. Yksi pakkokeino voi sisältää useita perusteita, joten käytettyjen perusteiden määrä on suurempi kuin varsinaisten pakkokeinojen määrä. Viime vuonna tehdyissä 1 550 ulkomaalaisen säilöönotossa käytettiin yhteensä 8 800 perustetta. Ulkomaalaisen säilöönotto ei ole välttämättä rikosperusteinen vaan ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön ilman rikosepäilyä.

Päihtyneen säilöönotot ovat viime vuosina vähentyneet. Vuonna 2018 suoritettiin 51 800 päihtyneen säilöönottoa. Tämä on 2 800 tapausta (5,1 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Päihtyneen säilöönotot ovat poliisilakiperusteisia pakkokeinoja, joissa pakkokeinon kohdetta ei yleensä epäillä rikoksesta, vaan pakkokeinoa käytetään henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamiseksi.

Vapauteen kohdistuneet pakkokeinot sukupuolen mukaan 2018

Vapauteen kohdistuneet pakkokeinot sukupuolen mukaan 2018

Vapauteen kohdistuvista pakkokeinoista suurin osa kohdistui Suomen kansalaisiin. Poliisilakiperusteiset kiinniotot ovat usein päihtyneen säilöönottoja, mutta tähän ryhmään kuuluu myös muita koti- tai julkisrauhan turvaamiseksi tehtyjä väliaikaisia kiinniottoja. Kansalaisuustieto perustuu Tilastokeskuksen rekisteritietoihin. Jos rekisteritietoa ei ole, käytetään poliisin kirjaamaa tietoa.

Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot kansalaisuuden mukaan 2017 ja 2018

  Yhteensä Poliisilakiperusteinen kiinniotto Kiinniotto Pidätys Vangitseminen Ulkomaalaisen säilöönotto
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Yhteensä 89 907 86 114 54 600 51 789 22 890 22 200 8 783 8 468 2 143 2 103 1 491 1 554
Suomi 75 825 72 230 49 049 46 446 18 246 17 492 6 976 6 788 1 554 1 504 0 0
Viro 3 013 3 400 1 382 1 493 1 097 1 225 258 331 62 105 214 246
Irak 1 779 1 453 657 441 602 558 225 169 60 43 235 242
Romania 1 145 1 018 286 218 335 353 278 209 99 76 147 162
Venäjä 1 000 1 019 382 427 349 334 151 149 51 42 67 67
Somalia 797 815 600 551 142 169 34 44 3 12 18 39
Ruotsi 523 550 259 317 144 155 85 53 31 21 4 4
Afganistan 488 409 214 161 137 124 42 43 8 17 87 64
Gambia 296 432 23 11 138 207 33 58 8 15 94 141
Latvia 261 325 112 169 100 109 28 28 11 6 10 13
Liettua 267 252 61 79 78 73 74 55 43 24 11 21
Bulgaria 172 237 57 68 51 96 39 30 8 14 17 29
Valko-Venäjä 235 197 22 22 100 79 53 38 9 9 51 49
Georgia 217 205 22 17 84 83 43 28 15 19 53 58
Tuntematon 212 151 118 104 56 28 10 6 3 2 25 11
Puola 206 159 115 85 53 48 24 15 6 5 8 6
Marokko 201 155 41 64 74 43 26 17 10 10 50 21
Ukraina 137 181 48 45 53 70 24 41 2 6 10 19
Ilman kansalaisuutta 176 160 63 55 70 52 13 22 2 12 28 19
Iran 156 158 46 55 47 53 37 19 18 8 8 23
Algeria 147 63 33 10 57 27 16 6 7 2 34 18
Turkki 143 92 35 24 60 37 16 14 4 8 28 9
Nigeria 142 126 10 16 60 52 15 11 7 3 50 44
Syyria 116 124 53 39 36 47 15 23 5 7 7 8
Albania 108 85 5 8 35 23 24 18 19 17 25 19
Muut 2 145 2 118 907 864 686 663 244 253 98 116 210 222

Muut pakkokeinot

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan uusia pakkokeinoja: laite-etsintä ja paikan etsintä. Laite-etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka kohdistuu tietokoneessa, telepäätelaitteessa tai muussa vastaavassa teknisessä laitteessa tai tietojärjestelmässä olevaan tietosisältöön. Vuonna 2018 laite-etsintöjä suoritettiin 6 400, mikä on 7,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Paikan etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muualla kuin yleisellä paikalla, mutta ei kotona. Paikan etsintöjä suoritettiin 7 300, joista valtaosa suoritettiin takavarikoitavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi tai rikoksen selvittämiseksi. Edellisvuoteen verrattuna paikan etsintöjä suoritettiin 6,8 prosenttia enemmän.

Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä lisääntyi 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Niitä tehtiin 29 900 vuonna 2018. Henkilökatsastuksia tehtiin mm. rikoksesta epäillyn dna-tunnisteen määrittämiseksi sekä nautitun alkoholin tai muun huumaavan aineen todentamiseksi. Takavarikkoja ja niiden yhteydessä mahdollisesti suoritettuja kotietsintöjä tehtiin 38 600, mikä on 800 tapausta (2,2 prosenttia) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotietsintöjen ja takavarikoiden määrä on vuoteen 2013 verrattuna vähentynyt huomattavasti, sillä osa niistä kirjataan nykyisin paikan etsintänä tai laite-etsintänä.

Määrättyjen lähestymiskieltojen määrä jatkoi laskuaan. Vuonna 2018 lähestymiskieltoja määrättiin 1 300, mikä on 14,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 17,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016.

Naisiin kohdistettiin 25 800 pakkokeinoa eli 13,2 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa. Naisiin kohdistuneista pakkokeinoista 29 prosenttia oli päihtyneen säilöönottoja ja 14,7 prosenttia henkilökatsastuksia ja takavarikkoja. Noin 7 prosenttia pakkokeinoista ei kohdistunut henkilöihin vaan esim. oikeushenkilöihin tai tiloihin.

Tutkimukset huumaavien aineiden käytön toteamiseksi kasvaneet

Vuonna 2018 humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 7 600, mikä oli 300 tapausta (3,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2017. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrä vuonna 2018 oli 13 600, mikä oli 1 100 tapausta (8,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2017. Huumausaineiden toteamiseksi tehtävät humalatilan tutkimukset lisääntyivät 14,1 prosenttia ja verenalkoholin toteamiseksi tehdyt tutkimukset lisääntyivät 2,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Liikennejuopumustutkimukset 2013 - 2018

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Humalatilan tutkimus, tarkkuusalkometri 9 597 8 528 8 206 7 790 7 369 7 638
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 11 000 11 345 11 538 11 662 12 456 13 554
Tutkitut asiat            
...Alkoholi 7 669 7 228 6 705 6 578 6 493 6 678
...Muut huumaavat aineet 4 504 5 254 6 123 6 555 7 665 8 742
...Jälkinauttiminen 1 899 1 734 1 644 1 461 1 365 1 386
...Humalatilan teoreettinen lausunto 344 261 237 199 192 184
...Takaisinlaskenta 1 051 882 778 692 604 596

Pakkokeinoja kuvaavat tietokantataulukot on uudistettu 28.2.2019 julkistuksen yhteydessä. Niistä löytyy lisätietoja mm. kiinnioton, pidätyksen ja vangitsemisen kestosta sekä tarkempaa tietoa pakkokeinojen perusteista.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (295,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 14 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2018/14/rpk_2018_14_2019-02-28_tie_001_fi.html