Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.10.2012

Kotitalouksien velkaantumisaste nousi 117,8 prosenttiin vuoden 2012 toisella neljänneksellä

Kotitalouksien lainanotto vuoden 2012 toisella neljänneksellä liki kaksinkertaistui edellisestä neljänneksestä 2,3 miljardiin euroon. Näin kotitalouksien velkaantumisaste jatkoi tasaista nousuaan saavuttaen 117,8 prosentin tason. Kotitalouksien nettorahoitusvarat laskivat 4,6 miljardilla eurolla vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Toinen keskeinen syy nettorahoitusvarojen laskun taustalla oli pörssikurssien lasku, joka vähensi kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien arvoa yhteensä 3,0 miljardilla eurolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien velkaantumisaste

Kotitalouksien velkaantumisaste

Kotitalouksien velkaantumisen tahdissa tapahtui käänne, kun jo useamman neljänneksen aikana heikentynyt kasvuvauhti entisestään laskeneiden lainakorkojen myötä jälleen voimistui. Kotitalouksien velkojen kasvu oli 1,8 prosenttia, mikä nosti velkakannan 129,7 miljardiin euroon.

Kotitalouksien velkaantumisaste jatkoi myös kasvuaan toisella neljänneksellä. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon. Velkaantumisasteen lisäys edellisestä neljänneksestä oli 1,3 prosenttiyksikköä. Vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksen 65,1 prosentista velkaantumisaste on nyt noussut 117,8 prosenttiin tehtyään siitä lähtien miltei joka neljännes aina uuden ennätyksen.

Pörssikurssien voimakkaat heilahtelut jatkuivat myös vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Edellisellä neljänneksellä nähty nousu kääntyi nyt puolestaan laskuksi, mikä näkyi myös kotitalouksien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien arvon laskuna. Vaikka kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset osakkeisiin sinänsä kasvoivat, näkyi kurssilasku kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden hallussapitotappioina. Kotitaloussektorin omistamien noteerattujen osakkeiden arvo laski 9,4 prosenttia. Sama kehitys näkyi myös rahasto-osuuksissa, joissa lasku oli kuitenkin prosentuaalisesti vähäisempi eli 4,1 prosenttia. Talletuksissa edellisellä neljänneksellä tapahtunut puolen miljardin euron notkahdus jäi väliaikaiseksi niiden nyt jälleen kasvaessa 1,5 miljardilla 81,2 miljardiin euroon. Talletusten osuus kaikista kotitalouksien rahoitusvaroista nousi liki 37 prosenttiin.

Kaiken kaikkiaan kotitalouksien velat kasvoivat suurin piirtein saman verran kuin mitä varat vähenivät. Yhteisvaikutus johti kotitalouksien nettorahoitusvarojen 4,9 prosentin laskuun. Kotitalouksien nettorahoitusvarat eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli 90,9 miljardia euroa vuoden 2012 toisen neljänneksen lopussa.

Yritykset lisäsivät velkarahoitustaan varsin merkittävästi, 7,8 miljardilla eurolla. Tämä tarkoittaa yritysten velkarahoituksen kasvua 3,8 prosentilla 210,4 miljardiin euroon. Velkaa nostettiin lisää erityisesti lainanottoa lisäämällä. Lainakanta kasvoi 6,6 miljardilla eurolla. Yritysten liikkeeseen laskemien velkapapereiden kanta puolestaan kohosi 1,1 miljardia euroa. Samalla kun yritysten velkarahoitus kasvoi, vetivät ne myös pois varojaan talletuksista, jotka laskivat 4,1 prosentilla 26,4 miljardiin euroon.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (265,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2012/02/rtp_2012_02_2012-10-19_tie_001_fi.html