Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.4.2014

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 5 miljardia vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 5,0 miljardilla eurolla. Myös kotitalouksien velat lisääntyivät maltillisesti 0,2 miljardilla. Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet velkoja enemmän jo kuutena peräkkäisenä neljänneksenä. Vuoden 2013 lopussa kotitalouksien rahoitusvarojen ja velkojen erotus, nettorahoitusvarat, oli 110,6 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Vuoden 2013 lopussa kotitalouksilla oli yhteensä 246,5 miljardia euroa rahoitusvaroja ja 135,9 miljardia euroa velkoja. Viimeisen neljänneksen aikana rahoitusvarat lisääntyivät velkoja enemmän, minkä seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat 4,5 prosenttia kohoten 110,6 miljardiin euroon. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta.

Vuoden 2013 neljännen neljänneksen aikana kotitalouksien rahoitusvaroja kasvattivat sekä kotitalouksien tekemät sijoitukset että hallussapitovoitot. Hallussapitovoittoja kotitaloudet saivat 3,0 miljardia lähinnä noteeratuista osakkeista ja sijoitusrahastoista. Kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset olivat puolestaan 1,9 miljardia. Kotitaloudet suosivat viimeisen neljänneksen sijoituksissaan käteistalletuksia ja noteerattuja osakkeita.

Sekä kotitalouksien lainavelat että käytettävissä olevat tulot kasvoivat viimeisellä neljänneksellä. Muutosten seurauksena velkaantumisaste kasvoi hieman kohoten 119,3 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Yritykset pienensivät velkarahoitustaan viimeisellä neljänneksellä vähentämällä sekä lainoja että velkapapereita. Yritysten velkarahoitus väheni neljänneksen aikana yhteensä 4,3 miljardia ollen 202,0 miljardia euroa vuoden lopussa. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä.

Rahoitustilinpidon aikasarjat ovat tarkentuneet. Muutoksia on tullut koko vuodesta 1997 alkavalle jaksolle, eivätkä muutokset rajoitu tiettyihin vaateisiin tai sektoreihin. Suurimmat tarkennukset löytyvät rahalaitosten välisistä lainoista ja talletuksista sekä noteeraamattomista osakkeista. Vähiten ovat muuttuneet julkisyhteisöjen tiedot.

Aikasarjakorjaus liittyy neljännesvuosi- ja vuosirahoitustilinpidon laadinnan yhdistämiseen. Aiemmin neljännesvuosittainen rahoitustilinpito ja vuosirahoitustilinpito laadittiin toisistaan erillisinä. Siksi rahoitustilinpitoon syntyi kahdet aikasarjat, jotka eivät olleet täysin yhteneviä. Nykyään neljännesvuosi- ja vuosilaskenta tehdään integroidusti samassa prosessissa ja nyt myös aikasarjat on yhtenäistetty.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 09 1734 2922, Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (281,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 4.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2013/04/rtp_2013_04_2014-04-04_tie_001_fi.html