Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.9.2014

Kotitalouksien varallisuus kasvoi vuonna 2013

Kotitalouksien rahoitusvarat olivat 252 miljardia euroa ja muut varat 413 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Rahoitusvarojen lisäys oli vuoden aikana 15 miljardia ja muiden varojen 11 miljardia. Varojen lisäksi kohosivat kotitalouksien velat, jotka olivat 136 miljardia euroa. Näin ollen kotitalouksien nettovarallisuus oli vuoden 2013 lopussa 529 miljardia euroa. Rahoitustilinpidon yhteydessä julkaistaan nyt ensikertaa tietoa rahoitusvarojen lisäksi myös muista varoista, joita ovat esimerkiksi rakennukset ja maa.

Kotitalouksien rahoitusvarat 2000–2013, mrd. euroa

Kotitalouksien rahoitusvarat 2000–2013, mrd. euroa

Kotitaloudet saivat hallussapitovoittoja

Vuonna 2013 osakekurssien kehitys oli suotuisaa ja sen seurauksena kotitaloudet saivat hallussapitovoittoja noteeratuista osakkeista ja rahasto-osuuksista 6 miljardia euroa. Kotitalouksien nettosijoitukset noteerattuihin osakkeisiin olivat 0,3 miljardia ja rahasto-osuuksiin 1,2 miljardia. Noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien osuus kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista kohosi 19 prosenttiin vuoden lopussa.

Talletukset ovat silti edelleen kotitalouksien tärkein rahoitusvara. Talletusten osuus kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista oli vuoden lopussa 32 prosenttia. Talletusten sisällä siirtymä määräaikaistalletuksista käteistalletuksiin jatkui edelleen vuonna 2013.

Velkaantumisaste kohosi maltillisesti

Kotitalouksien lainavelat olivat 127 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Lainavelat kasvoivat vuoden 2013 aikana yhteensä 3 miljardilla eurolla, minkä seurauksena kotitalouksien velkaantumisaste nousi 0,9 prosenttiyksiköllä 118,1 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat vuoden lopussa koko vuoden yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Uudistettu kansantalouden tilinpidon järjestelmä käytössä

EU-maissa otetaan käyttöön syyskuussa 2014 uudistettu kansantalouden tilinpidon järjestelmä, EKT 2010 (englanniksi ESA 2010). Tämän on ensimmäinen rahoitustilinpidon julkistus, joka on uuden EKT 2010 -järjestelmän mukainen. Osa rahoitustilinpidon aikasarjoista on uudistuksen takia muuttunut. Uusi järjestelmä tuo muutoksia rahoitusvarojen luokitukseen ja sektoriluokitukseen. Lisäksi rahoitustilinpidon laadintaperiaatteet ovat joidenkin yksityiskohtien osalta uudistuneet. Uuteen järjestelmään siirtymisen myötä rahoitustilinpidon yhteydessä aletaan julkaista vuositietoa rahoitusvarojen lisäksi myös sektoreiden muista varoista.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (452,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tie_001_fi.html