Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt -172 584 -195 655 -214 417 -171 111 -181 457 -223 941 -248 515 -246 309 -261 625 -275 746
S112 Asuntoyhteisöt -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 992 -13 805 -13 850 -15 524 -16 608
S121 Keskuspankki 5 234 4 638 6 948 7 626 8 826 8 101 10 156 11 829 7 879 8 165
S1221 Talletuspankit 1 135 -4 593 9 926 4 289 2 261 4 015 4 448 4 799 3 577 3 895
S1222+S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset 590 -428 -6 162 -391 735 337 823 431 1 349 1 831
S123 Rahamarkkinarahastot 29 186 180 0 -250 -564 113 305 220 53
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 326 13 -144 681 718 793 626 64 -3 475 -2 676
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -7 676 -10 645 -2 757 -7 637 -3 625 -8 941 -10 632 -13 248 -4 168 -9 290
S128 Vakuutuslaitokset 1 404 768 2 715 2 902 3 524 2 381 3 960 4 068 5 561 5 326
S129 Vapaaehtoiset eläkerahastot -919 -725 508 257 -110 -828 -812 -758 27 -112
S1311 Valtionhallinto -10 894 -15 101 -22 862 -40 180 -47 926 -49 321 -58 854 -63 363 -67 370 -64 328
S1313 Paikallishallinto 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 449 -3 543 -3 752 -2 783
S13141 Työeläkelaitokset 103 194 120 840 136 507 134 254 145 977 156 098 169 204 177 589 184 953 196 271
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot 2 135 1 350 925 950 2 154 2 277 1 729 1 030 1 258 1 978
S14 Kotitaloudet 72 939 90 540 104 199 88 538 100 223 116 447 128 393 134 687 134 610 139 476
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 446 17 016 17 390 18 704 20 176
S2 Ulkomaat 5 028 8 272 -17 474 -18 947 -28 042 -6 819 -1 400 -11 121 -2 224 -5 628

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 28.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2017, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tau_007_fi.html