Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.9.2020

Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat voimakkaasti vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 17,0 miljardia euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä kohoten 334,7 miljardiin euroon. Kotitalouksien velat puolestaan lisääntyivät 2,6 miljardia euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä nousten 186,5 miljardiin euroon. Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat 14,4 miljardilla eurolla ja nettorahoitusvarojen taso oli 148,2 miljardia euroa. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

 Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Hallussapitovoitot kasvattivat kotitalouksien rahoitusvaroja

Vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 6,1 miljardilla eurolla. Nettomääräisesti kotitalouksien sijoitukset kasvoivat talletuksissa, noteeratuissa osakkeissa sekä sijoitusrahastoissa ja vähenivät velkapapereissa. Vaikka kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset rahoitusvaroihin lisääntyivät, olivat erityisesti hallussapitovoitot rahoitusvarojen kokonaistason nousun takana.

Kotitalouksien velkaantumisaste nousi

Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 1,1 miljardia euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä nousten 159,4 miljardiin euroon. Kotitalouksien velkaantumisaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä 130,5 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Yritysten velkarahoitus kasvoi

Yritysten velkarahoitus kasvoi 2,7 miljardia euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä lisääntyen 269,8 miljardiin euroon. Yritysten velkapaperimuotoinen rahoitus lisääntyi 1,8 miljardia euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä nousten 34,8 miljardiin euroon. Yritysten lainavelat puolestaan kasvoivat 0,9 miljardia euroa lisääntyen 235,0 miljardiin euroon. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jose Lahtinen 029 551 3776, Niklas Elfving 029 551 3411, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2020/02/rtp_2020_02_2020-09-25_tie_001_fi.html