Julkaistu: 28.12.2006

Sähkön tuotanto väheni 17 prosenttia vuonna 2005

Vuonna 2005 Suomessa tuotettiin sähköä 67,8 terawattituntia (TWh) eli toisien sanoen 67,8 miljardia kilowattituntia (kWh) Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilaston mukaan. Määrä oli 17 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön tuotanto oli 32,6 TWh, jossa oli vähennystä hieman yli prosentin, ja teollisuuslämmön tuotanto 58,1 TWh, joka väheni seitsemän prosenttia.

Sähkön ja lämmön tuotantojen vähenemiset johtuivat pääasiassa sähkön tuonnin kasvusta, edellisvuotta lämpimämmästä säästä ja metsäteollisuuden työtaistelusta.

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain 2005

    Sähkö Kauko-lämpö Teollisuus-lämpö Käytetty kokonais-energia1)
    TWh TWh TWh PJ
Sähkön erillistuotanto        
  Vesivoima 13,6 - - 48,9
  Ydinvoima 22,4 - - 243,9
  Tuulivoima 0,2 - - 0,6
  Sähkön erillistuotanto polttoaineilla 5,3 - - 58,0
  Yhteensä 41,4 - - 351,5
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 26,4 25,3 44,2 427,6
Lämmön erillistuotanto - 7,3 13,9 87,9
Yhteensä 67,8 32,6 58,1 867,0

1) Käytetty kokonaisenergia tarkoittaa käytettyjä polttoainemääriä.
Vesi- ja tuulivoima on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh) ja
ydinenergia 33 prosentin hyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).

Hiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena väheni alle puoleen edellisestä vuodesta. Erillisessä sähkön tuotannossa hiilen käyttö putosi noin neljäsosaan edellisvuotisesta. Hiilen käytön vähenemisen myötä metsäteollisuuden jäteliemet nousivat sähkön ja lämmön tuotannon eniten käytetyksi polttoaineeksi. Lähes kaikkien polttoaineiden käytöt vähenivät.

Ydinvoiman tuotanto kasvoi hieman. Sen osuus oli 33 prosenttia sähkön tuotannosta vuonna 2005. Vesivoiman osuus sähköntuotannosta oli 20 prosenttia ja tuulivoiman osuus nousi kolmeen promilleen. Sähköstä 39 prosenttia tuotettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2004 ja 2005

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Niininen (09) 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Tilastokeskuksen energiantuotantokysely

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 28.12.2006

Viittausohje:

Tilasto: Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2005/salatuo_2005_2006-12-28_tie_001.html