Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sähkön ja lämmön tuotanto vuosina 2004 ja 2005

Vuonna 2005 Suomessa tuotettiin sähköä 67,8 terawattituntia (TWh) eli toisien sanoen 67,8 miljardia kilowattituntia (kWh) Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilaston mukaan. Määrä oli 17 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön tuotanto oli 32,6 TWh, jossa oli vähennystä hieman yli prosentin, ja teollisuuslämmön tuotanto 58,1 TWh, joka väheni seitsemän prosenttia.

Sähkön ja lämmön tuotantojen vähenemiset johtuivat pääasiassa sähkön tuonnin kasvusta, edellisvuotta lämpimämmästä säästä ja metsäteollisuuden työtaistelusta.

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain 2005

    Sähkö Kauko-lämpö Teollisuus-lämpö Käytetty kokonais-energia1)
    TWh TWh TWh PJ
Sähkön erillistuotanto        
  Vesivoima 13,6 - - 48,9
  Ydinvoima 22,4 - - 243,9
  Tuulivoima 0,2 - - 0,6
  Sähkön erillistuotanto polttoaineilla 5,3 - - 58,0
  Yhteensä 41,4 - - 351,5
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 26,4 25,3 44,2 427,6
Lämmön erillistuotanto - 7,3 13,9 87,9
Yhteensä 67,8 32,6 58,1 867,0

1) Käytetty kokonaisenergia tarkoittaa käytettyjä polttoainemääriä.
Vesi- ja tuulivoima on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh) ja
ydinenergia 33 prosentin hyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).

Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2005

Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2004 ja 2005

Ydinvoiman tuotanto kasvoi hieman. Sen osuus oli 33 prosenttia sähkön tuotannosta vuonna 2005. Vesivoiman osuus sähköntuotannosta oli 20 prosenttia ja tuulivoiman osuus, jonka määrä pyöristyi 0,2 TWh:iin, nousi kolmeen promilleen. Sähköstä 39 prosenttia tuotettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla.

Polttoaineilla tuotettu erillissähkö romahti alle kolmasosaan edellisvuotisesta. Tämä vähentyminen korvattiin tuontisähköllä Ruotsista ja Venäjältä.

Sähkön ja lämmön tuotannossa polttoaineiden käyttö väheni 20 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa polttoaineiden käyttö väheni seitsemän prosenttia ja sähkön erillistuotannossa peräti 66 prosenttia. Lämmön erillistuotannossa puolestaan polttoainekäyttö nousi kaksi prosenttia.

Metsäteollisuuden jäteliemet nousivat sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineista suurimmaksi ja maakaasu toiseksi suurimmaksi polttoaineeksi, kun hiilen käyttö romahti alle puoleen edellisestä vuodesta. Hiilen käyttö väheni kaikissa muissa energiantuotantomuodoissa paitsi erillislämmön tuotannossa. Dramaattisin vähennys oli erillissähkön tuotannossa. Jäteliemien eli mustalipeän osuus sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineista nousi 23 prosenttiin, vaikka metsäteollisuuden työtaistelun vuoksi polttoainemäärä laski edellisvuotisesta 11 prosenttia. Maakaasun osuus polttoaineiden käytöstä oli 22 prosenttia sekä hiilen ja muiden puupolttoaineiden osuus 15 prosenttia. Turpeen osuus pysyi 12 prosentissa, vaikka käyttö väheni 23 prosenttia.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2004 ja 2005

Sähkön erillistuotannon runsaan vähenemisen vuoksi myös polttoainekäyttö laski. Eniten laski maakaasun käyttö, 82 prosenttia, vaikkakin maakaasun käyttö erillissähkön tuotannossa on melko vähäistä. Hiilen käyttö romahti noin neljäsosaan edellisvuotisesta, mutta se pysyi edelleen suurimpana sähkön erillistuotannon polttoaineena.

Polttoaineiden käyttö sähkön erillistuotannossa 2004 ja 2005

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineiden käytössä lähes kaikkien polttoaineiden käyttömäärät alenivat hieman. Metsäteollisuuden oman energiantuotannon vuoksi mustalipeä pysyy yhteistuotannon suurimpana polttoaineena, mustalipeän osuus käytetyistä polttoaineista on 30 prosenttia.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa 2004 ja 2005

Lämmön erillistuotannon polttoaineiden käytössä ei ollut suuria muutoksia. Öljy pysyi suurimpana polttoaineena. Sen osuus erillislämmön polttoaineista oli 33 prosenttia.

Polttoaineiden käyttö lämmön erillistuotannossa 2004 ja 2005


Senast uppdaterad 27.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Sähkön ja lämmön tuotanto [e-publikation].
ISSN=1798-5072. 2005, Sähkön ja lämmön tuotanto vuosina 2004 ja 2005 . Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2005/salatuo_2005_2006-12-28_kat_001.html