Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2009

Elokuussa 2009 kotimaan maksullinen majoitus suomalaisten suosiossa

Suomalaiset tekivät elokuussa 424 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Matkoista 350 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Joka neljäs näistä matkoista tehtiin Viroon ja vajaa kymmenesosa Ruotsiin. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin syyskuussa 1 528 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 2,5 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 9 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,9 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä puolentoista kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat elokuussa 2009 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
elokuussa
     Vuosimuutos, %
8/2009 - 8/2008
Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-8/2009 - 1-8/2008
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    594 000 16 0
Mökki- ja vierailumatkat 1 887 000 -15 -1
Kotimaanmatkoja yhteensä 2 481 000 -9 -1
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 350 000 -5 6
  - Viroon 84 000 -15 2
  - Ruotsiin 32 000 10 4
  - Muihin maihin 234 000 -3 7
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 74 000 -30 -8
  - Viroon 24 000 -29 -15
  - Ruotsiin 50 000 -30 -4
Ulkomaanmatkoja yhteensä 424 000 -10 3
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 2 905 000 -9 -1

Lähde: Suomalaisten matkailu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen (09) 1734 2243 ja Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 30.9.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. elokuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2009/08/smat_2009_08_2009-09-30_tie_001.html