Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2009

Inrikes avgiftsbelagd inkvartering populärt bland finländarna i augusti 2009

Finländarna gjorde i augusti 424 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Av dessa resor var 350 000 sådana där resenären övernattade i destinationslandet. Var fjärde av dessa resor gjordes till Estland och mindre än var tionde till Sverige. De kryssningar där man övernattar bara på båten gällde närmast Sverige och Estland. Förhandsuppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För den här undersökningen intervjuades i september 1 528 personer i åldern 15-74 år bosatta i Finland.

I Finland gjorde finländarna 2,5 miljoner fritidsresor. Detta är 9 procent mindre än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 1,9 miljoner, var resor antingen till egen stuga, till släktingar eller vänner med gratis inkvartering eller man använde någon annan gratis inkvartering under resan.

De slutliga och mer exakta uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor utges i den årliga publikationen om finländarnas resor. Därtill utges preliminära kvartalsuppgifter i samband med månadspublikationen Turiststatistik (inkvarteringsstatistik) inom en och en halv månad efter kvartalets slut.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i augusti 2009 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

            Resor i
augusti
Årsförändring, %
8/2009 - 8/2008
     Kumulativ årsförändring, %
1-8/2009 - 1-8/2008
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering       594 000 16 0
Stug- och besöksresor 1 887 000 -15 -1
Inrikesresor totalt 2 481 000 -9 -1
Utlandsresor, övernattning i mållandet 350 000 -5 6
  - till Estland 84 000 -15 2
  - till Sverige 32 000 10 4
  - till andra länder 234 000 -3 7
Kryssningar, övernattning bara på båten  74 000 -30 -8
  - till Estland 24 000 -29 -15
  - till Sverige 50 000 -30 -4
Utlandsresor totalt 424 000 -10 3
Fritidsresor totalt 2 905 000 -9 -1

Källa: Finländarnas resor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen (09) 1734 2243 och Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Senast uppdaterad 30.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. augusti 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2009/08/smat_2009_08_2009-09-30_tie_001_sv.html