Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Suomalaisista 91 prosenttia teki ainakin yhden matkan vuonna 2014

Vuoden 2014 aikana 4 miljoonaa eli 91 prosenttia 15–84-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen vapaa-ajanmatkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki koti- ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat.

Pääkaupunkiseudulla asuvista 96 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös koulutusaste vaikutti matkailuaktiivisuuteen, sillä opisto- tai korkea-asteen koulutuksen saaneista 94 prosenttia teki yli yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Ikäryhmittäin tarkasteltuna innokkaimmin matkailivat alle 45-vuotiaat, sillä heistä 96 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Yhdeksän prosenttia väestöstä ei tehnyt vuoden 2014 aikana yhtään yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle.

Vuonna 2014 ainakin yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin 2,3 miljoonaa 15–84-vuotiasta suomalaista. Tämä on 51 prosenttia kaikista 15–84-vuotiaista. Hieman harvempi eli 48 prosenttia kaikista ikäryhmään kuuluvista, teki vähintään yhden sellaisen ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Hieman vähemmän kuin joka neljäs 15–84-vuotiaista suomalaisista eli miljoona henkilöä, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös syytä matkustamattomuuteen. Matkustamattomista suomalaisista 38 prosenttia kertoi syyksi haluttomuuden matkustaa, 25 prosenttia sanoi terveydellisen syyn estävän matkustamisen ja 15 prosenttia ei matkustanut taloudellisista syistä johtuen. Tutkimukseen vastanneilla taloudellinen tilanne lomamatkoista luopumisen syynä on vähentynyt viime vuosina.

Katso liitetaulukko 18

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen 029 551 3254, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2014, 5. Suomalaisista 91 prosenttia teki ainakin yhden matkan vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2014/smat_2014_2015-04-10_kat_005_fi.html