Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Ulkomaanmatkailu

1.1. Norja nosti päätään suomalaisten suosikkina

Vuonna 2015 suomalaiset tekivät ulkomaille 8 137 000 vapaa-ajanmatkaa, joka on 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja tehtiin 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vähintään 4 yötä kohdemaassa vietettyjen matkojen määrä pysyi samalla tasolla, kun taas lyhyiden, 1-3 yötä kohdemaassa sisältäneiden matkojen määrä lisääntyi 10 prosenttia.

Päiväristeilyt lisääntyivät 4 prosenttia edellisestä vuodesta. Pääosin autolla tehdyt päivämatkat lähinaapurimaihin vähenivät 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yöpymisen laivalla sisältäneiden risteilyjen määrä väheni 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Vuonna 2015 Viroon tehtiin 2 480 000 vapaa-ajanmatkaa, mikä on 30 prosenttia kaikista vapaa-ajanmatkoista. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat Viroon lisääntyivät 15 prosenttia ja päiväristeilyt 14 prosenttia. Yönyliristeilyjen määrä sen sijaan väheni 21 prosenttia. Viroon matkattiin mieluiten heinäkuussa, jolloin vapaa-ajanmatkojen määrä etelänaapuriimme nousi yli 300 000:n.

Suomalaisten suosikkimatkakohteista lähialueilla toisena oli Ruotsi 1 480 000 vapaa-ajanmatkallaan. Yönyliristeilyjen määrä Ruotsiin lisääntyi 5 prosenttia, mutta yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat vähenivät 21 prosenttia ja päivämatkat 25 prosenttia. Ruotsiin matkattiin mieluiten huhti- ja heinäkuussa.

Ruotsi on maa, jonne matkustetaan lomamatkojen lisäksi myös tapaamaan sukulaisia ja ystäviä. Vuonna 2015 tämän tyyppiset matkat kattoivat Ruotsiin suuntautuneista vapaa-ajanmatkoista 15 prosenttia.

Vuonna 2015 Pohjoismaista myös Norjaan ja Tanskaan matkasi yhä useampi suomalainen. Norjaan tehtiin peräti 209 000 vapaa-ajanmatkaa ja Tanskaan 91 000. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat Norjaan lisääntyivät 47 prosenttia ja Tanskaan 41 prosenttia.

Venäjälle matkailun osalta tapahtui muutos jo vuonna 2014, sillä yöpymisen kohdemaassa sisältäneet vapaa-ajanmatkat vähenivät 25 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2015 väheneminen pysähtyi ja matkojen määrä pysyi samana kuin vuonna 2014. Päivämatkat sen sijaan vähenivät vuoden 2015 aikana ja niitä tehtiin 25 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Venäjälle tehdyistä vapaa-ajanmatkoista 23 prosenttia oli matkoja, joiden tarkoituksena oli tavata sukulaisia ja ystäviä.

Katso liitetaulukot 1.2, 4.1, 5 ja 6

1.2. Keski-Eurooppa kutsui suomalaismatkailijoita

Keski-Eurooppa kasvatti suosiotaan vuonna 2015 ja matkojen määrä sinne lisääntyi 17 prosenttia. Saksa nousi alueen suosituimmaksi maaksi ja matkoja sinne tehtiin 326 000. Britanniaan matkustettiin edellisvuoden tahtiin. Sen sijaan Tšekki, Puola, Sveitsi ja Ranska lohkaisivat suomalaismatkailijoiden siivusta runsaamman osan kuin edellisvuonna.

Espanja on suomalaisten pitkäaikainen suosikki ja ollut kolmanneksi suosituin vapaa-ajanmatkakohde jo vuosia, kuten myös vuonna 2015. Matkojen määrä Espanjaan kuitenkin väheni vuoteen 2014 verrattuna. Kanariansaarille tehtiin 273 000 matkaa, joka on 21 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Manner-Espanjaan sekä Baleaarien saarille tehtiin 375 000 matkaa, joka on 8 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna.

Kanariansaarille matkataan pääosin talvikaudella, mutta Manner-Espanja vetää suomalaisia puoleensa ympäri vuoden. Sekä Kanariansaarille ja Manner-Espanjaan tehtiin pitkään suunnilleen sama määrä matkoja vuodessa, mutta vuodesta 2012 lähtien Manner-Espanjaan on tehty vuosittain enemmän matkoja kuin Kanariansaarille.

Välimeren pohjoispuolen muutkin valtiot vetivät suomalaisia puoleensa. Kokonaisuudessaan Euroopan puoleiselle Välimerelle tehtiin 1,2 miljoona vapaa-ajanmatkaa vuonna 2015.

Välimeren valtioista myös Turkki ja Kreikka ovat suomalaisten kymmenen suosituimman lomakohdemaan joukossa. Näihin kahteen maahan matkustetaan pääosin keväästä syksyyn ja suurin osa Turkkiin ja Kreikkaan kohdistuneista matkoista onkin perinteisiä pakettimatkoja. Kreikkaan suuntautuneiden matkojen määrä lisääntyi 17 prosenttia edellisvuodesta, mutta Turkkiin matkattiin edellisvuoden tapaan.

Eteläisen Euroopan maista Portugali lisäsi viime vuonna runsaasti suosiotaan, ja matkojen määrä sinne lisääntyi peräti 46 prosenttia.

Aasia lisäsi suosiotaan vuonna 2015, ja sinne tehtiin matkoja 39 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aasian perinteisen suosikkimaan, Thaimaan, matkojen määrä kuitenkin väheni 8 prosenttia. Arabiemiirikuntiin sen sijaan matkojen määrä lisääntyi huomattavasti.

Amerikan manner oli myös laskevassa suosiossa. Yhdysvallat, joka oli voimakkaassa nousussa vuonna 2014, menetti nyt matkalaisia, ja matkojen määrä sinne väheni 24 prosenttia.

Katso liitetaulukot 4.1 ja 5

1.3. Laivalla ulkomaanmatkalle

Laivalla tehtiin viime vuonna 3 604 000 erilaista vapaa-ajanmatkaa ulkomaille, eli suunnilleen saman verran, kuin vuotta aiemmin. Kaikista ulkomaan vapaa-ajanmatkoista laivalla tehtiin 44 prosenttia. Laivalla tehdyistä matkoista 98 prosenttia suuntautui Viroon tai Ruotsiin.

Vuonna 2015 tehtiin 1 887 000 sellaista yöpymisen kohdemaassa sisältänyttä matkaa, joilla määränpäämaahan matkattiin laivalla. Edellisvuoteen verrattuna näiden matkojen määrä lisääntyi 5 prosenttia. Yönyliristeilyjä tehtiin 1 091 000 ja päiväristeilyjä 627 000. Yönyliristeilyjen määrä väheni 5 prosenttia, mutta päiväristeilyt lisääntyivät 4 prosenttia edellisvuodesta.

Viroon suuntautuneista vapaa-ajanmatkoista 99 prosenttia tehtiin laivalla. Ruotsiin tehdyistä vapaa-ajanmatkoista 63 prosenttia tehtiin laivalla, 24 prosenttia lentäen ja 12 prosenttia henkilöautolla.

Yönyliristeilylle suomalaiset lähtivät mieluiten huhtikuussa ja päiväristeilylle heinäkuussa. Kun kohdemaassa yövyttiin yksi tai useampi yö, matkaan lähdettiin mieluiten myös heinäkuussa.

Laivalla tehtyjen vapaa-ajan ulkomaanmatkojen määrä kuukausittain 2015

Laivalla tehtyjen vapaa-ajan ulkomaanmatkojen määrä kuukausittain 2015

1.4. Ulkomaan työmatkojen määrä kasvoi vain hieman edellisvuodesta

Vuonna 2015 ulkomaille tehtiin 1,6 miljoonaa sellaista työ- ja kokousmatkaa, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Näiden työmatkojen määrä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2014. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä työmatkoja tehtiin eniten Ruotsiin, Viroon, Saksaan ja Iso-Britanniaan. Ruotsiin tehtiin 251 000 työmatkaa, Viroon 195 000, Saksaan 211 000 ja Iso-Britanniaan 104 000 työmatkaa.

Työhön liittyviä ulkomaan päivämatkoja tehtiin vuoden 2015 aikana 229 000 eli 47 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Ulkomaille tehtiin myös 62 000 työhön liittyvää risteilyä, 44 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Katso liitetaulukot 5 ja 15

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2015, 1. Ulkomaanmatkailu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2015/smat_2015_2016-03-30_kat_001_fi.html