Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Suomalaisista 91 prosenttia teki ainakin yhden matkan vuonna 2015

Vuoden 2015 aikana 4 miljoonaa eli 91 prosenttia 15–84-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen vapaa-ajanmatkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki koti- ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat.

Pääkaupunkiseudulla asuvista 96 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös koulutusaste vaikutti matkailuaktiivisuuteen, sillä korkea-asteen koulutuksen saaneista 96 prosenttia teki yli yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Ikäryhmittäin tarkasteltuna innokkaimmin matkailivat alle 45-vuotiaat, sillä heistä 96 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Yhdeksän prosenttia väestöstä ei tehnyt vuoden 2015 aikana yhtään yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle.

Vuonna 2015 ainakin yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin 2,3 miljoonaa 15–84-vuotiasta suomalaista. Tämä on 52 prosenttia kaikista 15–84-vuotiaista. Saman verran eli myös 52 prosenttia kaikista ikäryhmään kuuluvista, teki vähintään yhden sellaisen ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Hieman vähemmän kuin joka neljäs 15–84-vuotiaista suomalaisista eli miljoona henkilöä, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös syytä matkustamattomuuteen. Matkustamattomista suomalaisista 35 prosenttia kertoi syyksi haluttomuuden matkustaa, 32 prosenttia sanoi terveydellisen syyn estävän matkustamisen ja 16 prosenttia ei matkustanut taloudellisista syistä johtuen. Tutkimukseen vastanneilla taloudellinen tilanne lomamatkoista luopumisen syynä on pysynyt lähes samana viimeisenä kolmena vuonna.

Katso liitetaulukko 18

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2015, 5. Suomalaisista 91 prosenttia teki ainakin yhden matkan vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2015/smat_2015_2016-03-30_kat_005_fi.html