Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Matkojen määrät muuttuneet paljon kymmenessä vuodessa

Vuonna 2006 15–74-vuotiaat suomalaiset tekivät 4,9 miljoonaa kotimaan vapaa-ajanmatkaa maksullisessa majoituksessa ja vuosikymmen myöhemmin, vuonna 2016 ollessaan kymmenen vuotta vanhempia, 25–84-vuotiaiden vastaava matkamäärä oli 5,6 miljoonaa. Kymmenessä vuodessa matkojen määrä on lisääntynyt 16 prosenttia.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäviä ulkomaanmatkoja 15–74-vuotiaat suomalaiset tekivät vuosikymmen sitten 3,1 miljoonaa. Vuonna 2016 25–84-vuotiaiden vastaava matkamäärä oli lähes 5,4 miljoonaa. Kymmenessä vuodessa ulkomaanmatkojen määrä on lisääntynyt 70 prosenttia.

Sen sijaan kotimaan ilmaismajoitusmatkat ja yönyliristeilyt Ruotsiin tai Viroon ovat kymmenessä vuodessa menettäneet suosiotaan.

Erot vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen vain korostuvat, kun tarkastellaan matkamääriä ikäryhmittäin. Vuonna 2006 ikäryhmään 15–34 kuuluneet olivat viime vuonna 25–44-vuotiaita. Näissä ikäryhmissä maksullisen majoituksen sisältäneet matkat sekä kotimaassa että ulkomaille ovat lisääntyneet erittäin runsaasti.

He, jotka olivat vuosikymmen sitten 55–64-vuotiaita, saavuttivat eläkeiän vuoteen 2016 mennessä. Tämä ikäryhmä lisäsi yöpymisen kohdemaassa sisältänyttä ulkomaanmatkailuaan runsaan viidenneksen. Kotimaanmatkailu maksullisessa majoituksessa väheni tässä ikäryhmässä vuosikymmenessä 6 prosenttia. Kaikkein vanhimpaan ikäryhmään kuuluneet ovat kymmenessä vuodessa vähentäneet kaikkea vapaa-ajanmatkailuaan.

Taulukko 1. Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin ja iän mukaan vuosina 2006 ja 2016 sekä niiden muutos

Ikäryhmä Kotimaanmatkat Ulkomaanmatkat
Maksullinen
majoitus
Ilmaismajoitus Yöpyminen
kohdemaassa
Risteily,
yöpyminen
vain laivalla
Ikäryhmä 2006 Matkat vuonna 2006
15 - 24 630 000 4 400 000 390 000 230 000
25 - 34 770 000 4 120 000 550 000 210 000
35 - 44 1 250 000 3 530 000 580 000 270 000
45 - 54 1 080 000 3 350 000 650 000 300 000
55 - 64 780 000 3 160 000 650 000 270 000
65 - 74 350 000 1 610 000 340 000 200 000
15 - 74 matkoja yhteensä 4 870 000 20 170 000 3 150 000 1 470 000
 
Ikäryhmä 2016 Matkat vuonna 2016
25 - 34 950 000 4 190 000 1 050 000 150 000
35 - 44 1 290 000 2 890 000 1 060 000 190 000
45 - 54 1 290 000 2 640 000 1 120 000 160 000
55 - 64 1 140 000 2 740 000 1 130 000 200 000
65 - 74 730 000 2 490 000 790 000 190 000
75 - 84 220 000 710 000 200 000 ..
25 - 84 matkoja yhteensä 5 630 000 15 660 000 5 360 000 970 000
 
Ikäryhmä 2016 Muutos (2006/2016), %
25 - 34 51 -5 168 -35
35 - 44 67 -30 94 -6
45 - 54 3 -25 96 -40
55 - 64 5 -18 74 -33
65 - 74 -6 -21 22 -31
75 - 84 -36 -56 -39 ..
25 - 84 yhteensä 16 -22 70 -34

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2016, 4. Matkojen määrät muuttuneet paljon kymmenessä vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2016/smat_2016_2017-03-29_kat_004_fi.html