Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Matkojen määrät muuttuneet paljon kymmenessä vuodessa

Vuonna 2007 15–74-vuotiaat suomalaiset tekivät 4,9 miljoonaa kotimaan vapaa-ajanmatkaa maksullisessa majoituksessa ja vuosikymmen myöhemmin, vuonna 2017 ollessaan kymmenen vuotta vanhempia, 25–84-vuotiaiden vastaava matkamäärä oli 5,9 miljoonaa. Kymmenessä vuodessa matkojen määrä on lisääntynyt 21 prosenttia.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäviä ulkomaanmatkoja 15–74-vuotiaat suomalaiset tekivät vuosikymmen sitten 3,2 miljoonaa. Vuonna 2017 25–84-vuotiaiden vastaava matkamäärä oli 5,7 miljoonaa. Kymmenessä vuodessa ulkomaanmatkojen määrä on lisääntynyt 77 prosenttia.

Sen sijaan kotimaan ilmaismajoitusmatkat ja yönyliristeilyt Ruotsiin tai Viroon ovat kymmenessä vuodessa menettäneet suosiotaan.

Erot vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen vain korostuvat, kun tarkastellaan matkamääriä ikäryhmittäin. Vuonna 2007 ikäryhmään 15–34 kuuluneet olivat viime vuonna 25–44-vuotiaita. Näissä ikäryhmissä maksullisen majoituksen sisältäneet matkat sekä kotimaassa että ulkomaille ovat lisääntyneet erittäin runsaasti.

He, jotka olivat vuosikymmen sitten 55–64-vuotiaita, saavuttivat eläkeiän vuoteen 2017 mennessä. Tämä ikäryhmä lisäsi yöpymisen kohdemaassa sisältänyttä ulkomaanmatkailuaan runsaan viidenneksen. Kotimaanmatkailu maksullisessa majoituksessa väheni tässä ikäryhmässä vuosikymmenessä 16 prosenttia. Kaikkein vanhimpaan ikäryhmään kuuluneet ovat kymmenessä vuodessa vähentäneet kaikkea vapaa-ajanmatkailuaan.

Taulukko 1. Yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin ja iän mukaan vuosina 2007 ja 2017 sekä niiden muutos

Ikäryhmä Kotimaanmatkat Ulkomaanmatkat
Maksullinen
majoitus
Ilmaismajoitus Yöpyminen
kohdemaassa
Risteily,
yöpyminen
vain laivalla
Ikäryhmä 2007 Matkat vuonna 2007
15 - 24 590 000 4 710 000 410 000 240 000
25 - 34 730 000 4 610 000 520 000 220 000
35 - 44 1 100 000 3 520 000 570 000 210 000
45 - 54 1 230 000 3 690 000 710 000 220 000
55 - 64 890 000 3 870 000 710 000 250 000
65 - 74 320 000 1 710 000 310 000 150 000
15 - 74 matkoja yhteensä 4 870 000 22 100 000 3 230 000 1 280 000
 
Ikäryhmä 2017 Matkat vuonna 2017
25 - 34 1 060 000 4 080 000 1 100 000 130 000
35 - 44 1 280 000 2 730 000 1 160 000 240 000
45 - 54 1 330 000 2 720 000 1 220 000 130 000
55 - 64 1 220 000 2 830 000 1 180 000 170 000
65 - 74 750 000 2 270 000 860 000 190 000
75 - 84 250 000 790 000 190 000 ..
25 - 84 matkoja yhteensä 5 880 000 15 420 000 5 720 000 920 000
 
Ikäryhmä 2017 Muutos (2007/2017), %
25 - 34 80 -13 167 -47
35 - 44 75 -41 123 12
45 - 54 21 -23 115 -38
55 - 64 -1 -23 67 -20
65 - 74 -16 -41 21 -26
75 - 84 -23 -54 -37 ..
25 - 84 yhteensä 21 -30 77 -28

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 29.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2017, 4. Matkojen määrät muuttuneet paljon kymmenessä vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2017/smat_2017_2018-03-29_kat_004_fi.html