Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Suomalaisista 83 prosenttia teki ainakin yhden vapaa-ajanmatkan vuonna 2019

Vuoden 2019 aikana 3,8 miljoonaa eli 83 prosenttia 15–84-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen vapaa-ajanmatkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki koti- ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat.

Pääkaupunkiseudulla asuvista 89 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös koulutusaste vaikutti matkailuaktiivisuuteen, sillä ylimmän asteen koulutuksen saaneista 90 prosenttia teki yli yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Ikäryhmittäin tarkasteltuna matkailu oli yleisintä 15-24 vuotiailla, sillä heistä 90 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös lapsiperheet matkailivat runsaammin kuin muut, sillä 88 prosenttia yli kahden hengen talouksista teki yli yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Seitsemäntoista prosenttia väestöstä ei tehnyt vuoden 2019 aikana yhtään yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle.

Vuonna 2019 ainakin yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin 2,0 miljoonaa 15–84-vuotiasta suomalaista. Tämä on 44 prosenttia kaikista 15–84-vuotiaista. Vähintään yhden ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa, teki 49 prosenttia kaikista tähän ikäryhmään kuuluvista.

Joka viides 15–84-vuotiaista suomalaisista, eli miljoona henkilöä, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös syytä matkustamattomuuteen. Matkustamattomista suomalaisista vajaa kolmannes kertoi syyksi haluttomuuden matkustaa, joka viides sanoi terveydellisen syyn estävän matkustamisen ja joka viides ei matkustanut johtuen taloudellisista syistä. Tutkimukseen vastanneilla taloudellinen tilanne lomamatkoista luopumisen syynä pysynyt melko vakiona viimeisenä kuutena vuonna.

Katso liitetaulukko 18

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2019, 5. Suomalaisista 83 prosenttia teki ainakin yhden vapaa-ajanmatkan vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2019/smat_2019_2020-06-11_kat_005_fi.html