Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Kotimaanmatkailu

2.1. Kotimaan vapaa-ajanmatkailu siirtyi hotelleista vuokramökkeihin

Vuonna 2020 kotimaassa tehtiin noin 5,5 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin ainakin kerran maksullista majoituspalvelua, kuten hotellia, vuokrattua mökkiä tai leirintäaluetta. Lyhyiden, 1-3 yötä kestävien matkojen määrä väheni noin 40 prosenttia, mutta vähintään 4 yötä kestävien matkojen määrä lisääntyi lähes viidenneksen.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna 65-84 vuotiaiden kotimaanmatkat maksullisessa majoituksessa vähenivät lähes puolella kun muissa ikäryhmissä vähennystä oli vain reilu viidennes.

Suomalaisten suosikkimatkakohteet kotimaassa olivat Lappi, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Lappiin suuntautui 740 000 matkaa eli 14 prosenttia kaikista maksullisen majoituksen matkoista. Uudellemaalle suuntautui 13 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalle suuntautui 10 prosenttia matkoista.

Lappiin tehtiin vuonna 2020 maksullisen majoituksen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja myös enemmän kuin vuotta aiemmin. Syyskuu oli suosituin kuukausi matkustaa Lappiin. Myös heinä- ja elokuukuu olivat suosittua aikaa Lapissa.

Kesäkuukausina suosituin matkakohde sijaitsi Uudellamaalla, Lapissa tai Pohjois-Pohjanmaalla.

Maksullisen majoituksen matkat suuriin kaupunkeihin vähenivät merkittävästi. Helsinkiin suuntautuneet matkat vähenivät alle puoleen edellisvuodesta. Tampereelle ja Turkuun suuntautuneet matkat vähenivät yli 40 prosenttia.

Kotimaan maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkoilla yövyttiin yhteensä 16 miljoonaa kertaa, mikä oli yhtä paljon kuin vuonna 2019. Yöpymisistä noin puolet oli vuokramökeissä, kolmannes hotelleissa ja loput leirintäalueilla ja lomakylissä. Yöpymiset hotelleissa vähenivät kolmanneksen edellisvuodesta, mutta koronavuoden voittajina olivat vuokramökit ja leirintäalueet, sillä niissä yöpymisiä oli noin puolet enemmän.

Kotimaassa kuljettiin yleensä henkilöautolla, sillä 85 prosenttia matkoista taitettiin henkilöauton kyydissä. Julkisilla liikennevälineillä, kuten junalla, bussilla ja lentokoneella, matkaaminen väheni edellisvuodesta.

Katso liitetaulukot 1, 8, 9, 11, 12 ja 13

2.2. Ilmaismajoitusmatkojen kesto piteni

Kotimaassa tehtiin 15,9 miljoonaa yli yön kestänyttä vapaa-ajan ilmaismajoitusmatkaa eli matkaa omalle mökille tai vierailumatkaa sukulaisten tai tuttavien luo. Näiden ilmaismajoitusmatkojen määrä pieneni vain hieman edellisvuoteen verrattuna. Matkojen kesto kuitenkin piteni edellisvuodesta yhdellä yöllä, ollen keskimäärin 4,1 yötä. Sen johdosta yöpymiset lisääntyivät 16 prosenttia. Ilmaismajoituksessa vietetyistä öistä eniten lisääntyivät omilla mökeillä yöpymiset, joiden määrä lähes kaksinkertaistui. Sukulaisten ja tuttavien luona vietettyjen öiden määrä sen sijaan väheni viidenneksen.

Ilmaismajoitusmatkojen suosituin kohdemaakunta oli Uusimaa. Uudellemaalle suuntautuneista matkoista kuitenkin vain vajaa kolmannes päätyi Helsinkiin, johon matkoja tehtiin puolet vähemmän kuin 2019. Muidenkin suurten kaupunkien suosio ilmaismajoituskohteina väheni edellisvuodesta selvästi. Uudenmaan jälkeen seuraavaksi suosituimpia ilmaismajoitusmatkojen kohdemaakuntia olivat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Lappi.

Ilmaismajoitusmatkojenkin sesonkiaikaa olivat kesäkuukaudet, sillä 40 prosenttia vuoden 2020 ilmaismajoitusmatkoista tehtiin kesä-elokuun aikana.

Katso liitetaulukot 8, 9 ja 10

2.3. Kotimaan vapaa-ajanmatkojen yöpymisten lisääntyminen johtui pääkaupunkiseudulla asuvista

Kotimaan vapaa-ajanmatkojen yöpymisten muutos henkilön asuinalueen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2020

Kotimaan vapaa-ajanmatkojen yöpymisten muutos henkilön asuinalueen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2020

Pääkaupunkiseudulla asuvat henkilöt viettivät kotimaan vapaa-ajanmatkoilla yhteensä 27,6 miljoonaa yötä, mikä oli 45 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien henkilöiden yöpymisissä ei sen sijaan ole nähtävissä merkittävää vuosimuutosta.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna yöpymiset lisääntyivät selvästi nuorten (15 – 24 vuotta) ja erityisesti työikäisten (25 – 64 vuotta) kohdalla. Näissä ikäryhmissä yöpymisiä oli 12 – 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sen sijaan eläkeikäisten (65 – 84 vuotta) yöpymiset eivät lisääntyneet. Tämä johtuu erityisesti maksullisessa majoituksessa yöpymisistä, joita eläkeikäisillä oli kotimassa noin neljänneksen edellisvuotta vähemmän. Muissa ikäryhmissä maksullisen majoituksen yöpymisiä oli hieman enemmän kuin 2019.

2.4. Kotimaan matkakohteen valintaan vaikuttavia seikkoja

Kotimaan vapaa-ajanmatkoja, joiden syyksi ilmoitettiin loma, tehtiin 11,8 miljoonaa vuonna 2020. Näistä maksullisen yöpymisen sisältäneitä 4,2 miljoonaa ja ilmaismajoitusmatkoja 7,6 miljoonaa.

Kotimaan lomamatkakohteen valintaan vaikuttavia seikkoja voitiin tutkimuksessa mainita korkeintaan kaksi. Matkustuskohteen valinnassa merkittävimpänä tekijänä oli luonto ja se vaikutti matkakohteen valintaan neljässä viidestä ilmaismajoitusmatkasta, joita ovat mm. mökkimatkat ja matkat sukulaisten ja tuttavien luokse.

Myös maksullisen majoituksen matkoissa luonto oli tärkein syy matkakohteen valinnassa ja 56 prosenttia valitsi sen kun edellisvuonna vain 37 prosenttia mainitsi luonnon vaikuttaneen kohteen valintaan. Seuraavaksi tärkeimmät syyt olivat hyvinvointi ja liikunta, kun taas kulttuurin ja ostosten osuus väheni selvästi edellisvuodesta.

Katso liitetaulukko 19  

2.5. Työmatkat kotimaassa

Vuonna 2020 kotimaassa tehtiin 2 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä työmatkaa. Näitä kotimaan työmatkoja tehtiin 45 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Kotimaan työmatkat olivat pääosin hyvin lyhyitä. Matkoista 47 prosenttia kesti yhden yön ja vain 11 prosenttia viisi yötä tai enemmän.

Kotimaan työmatkat tehtiin useimmiten omalla autolla, sillä 66 prosenttia matkoista taittui henkilöautolla. Junalla kulki 17 prosenttia työmatkalaisista ja 4 prosenttia matkusti lentokoneella.

Katso liitetaulukot 1, 14 ja 16  


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 30.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2020, 2. Kotimaanmatkailu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2020/smat_2020_2021-03-30_kat_002_fi.html