Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Suomalaisista 71 prosenttia teki ainakin yhden vapaa-ajanmatkan vuonna 2020

Vuoden 2020 aikana 3,1 miljoonaa eli 71 prosenttia 15–84-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen vapaa-ajanmatkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki koti- ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat.

Pääkaupunkiseudulla asuvista 79 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös koulutusaste vaikutti matkailuaktiivisuuteen, sillä ylimmän asteen koulutuksen saaneista 80 prosenttia teki yli yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Ikäryhmittäin tarkasteltuna innokkaimmin matkailivat 35-44-vuotiaat, sillä heistä 88 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös lapsiperheet matkailivat runsaammin kuin muut, sillä 75 prosenttia yli kahden hengen talouksista teki yli yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Lähes kolmannes (29 prosenttia) väestöstä ei tehnyt vuoden 2020 aikana yhtään yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle.

Vuonna 2020 ainakin yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin 1,6 miljoonaa 15–84-vuotiasta suomalaista. Tämä on 36 prosenttia kaikista 15–84-vuotiaista. Vähintään yhden ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa, teki 17 prosenttia kaikista tähän ikäryhmään kuuluvista.

Joka kymmenes 15–84-vuotiaista suomalaisista, eli 0,5 miljoona henkilöä, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Katso liitetaulukko 18

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 30.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2020, 4. Suomalaisista 71 prosenttia teki ainakin yhden vapaa-ajanmatkan vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2020/smat_2020_2021-03-30_kat_004_fi.html