Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.9.2005

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot nopeaan kasvuun toisella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat tammi-kesäkuussa 155 milj. euroa, mikä on 15 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkiotuotot olivat 71 milj. euroa eli noin 3 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2004 vastaavana ajankohtana.

Palkkiotuottoihin sisältyi mm. omaisuudenhoidosta saatuja tuottoja 82 milj. euroa sekä arvopaperin välityksestä saatuja tuottoja 39 milj. euroa. Omaisuudenhoidosta saadut tuotot kasvoivat noin 12 milj. euroa, kun taas arvopaperin välityksestä saadut tuotot laskivat noin 8 milj. euroa vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmia ja taseita koskevista tiedoista.

Sijoituspalveluyrityksien raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi. Tästä syystä kaikki tuloslaskelman ja taseen erät eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot neljännesvuosittain vuosina 2000 - 2005, milj. euroa

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-30.6.2005, Rahalaitokset 2. neljännes 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Jaakko Pulli (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 29.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/02/spy_2005_02_2005-09-29_tie_001.html