Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-31.3.2005 - 1.1.-31.3.2006

Tuloslaskelma neljännesvuosittain, 1 000 €
  1.1.2005-
31.3.2005
1.1.2006-
31.3.2006
 
  27 9 Palkkiotuotot 71 397,4 99 348,4
  30 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 3 075,4 2 501,2
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 229,5 758,8
  41 9 Korkotuotot 4 951,2 1 353,9
  46 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 42,2 572,5
  48 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0
  50 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot -5,0 11,8
  52 1 Liiketoiminnan muut tuotot 869,7 1 065,2
  54 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 80 560,4 105 611,8
  58 9 Palkkiokulut 14 584,2 20 206,7
  60 3 Korkokulut 4 362,9 641,3
  62 8 Hallintokulut 33 505,4 46 765,2
  64 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 837,3 1 667,3
  66 6 Liiketoiminnan muut kulut 3 292,8 3 464,6
  68 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1 184,0 50,4
  69 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 2,9
  70 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 21 793,8 32 813,4
  73 5 Tilinpäätössiirrot -2,5 112,7
  75 0 Tuloverot 6 182,2 8 711,7
  76 9 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 15 609,2 24 214,2
  85 0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 3 037,6 0,0
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 18 646,8 24 214,2

Päivitetty 15.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2006, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-31.3.2005 - 1.1.-31.3.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2006/01/spy_2006_01_2006-06-15_tau_001.html